Projekt pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Menu lewe

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Projekt pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

„Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”

Projekt Gminy Żukowo realizowany wspólnie z Partnerem Centrum Edukacyjnym Idea, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi 03. Edukacja, Działania 03.01 Edukacja przedszkolna

Całkowita wartość projektu: 3 171 705,06 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 695 949,30 PLN (85%)

Wkład własny w projekcie: 475 755,76 PLN (15%)

Okres realizacji: 01.06.2021r. – 31.08.2023r.

Celem projektu jest utworzenie 113 trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo.

Projekt skierowany jest do 605 dzieci w wieku przedszkolnym oraz do 44 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych  nadzorowanych przez Gminę Żukowo.

Działania projektowe realizowane będą w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego (OWP) w Gminie Żukowo przy następujących Szkołach Podstawowych:

 • SP im. Ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie,
 • SP im. Jana Pawła II w Borkowie,
 • SP im. Adama Mickiewiczaw Chwaszczynie,
 • SP im. Remusaw Glinczu,
 • SP im. Jana Pawła II w Leźnie,
 • SP im. Jana Trepczyka w Miszewie,
 • SP im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie,
 • SP im. ppor. Klemensa Wickiegow Pępowie,
 • SP im. Jana Pawła II w Przyjaźni,
 • SP im. ks. Dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie,
 • SP w Tuchomiu.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego:

 • Wyposażenie 2 sal umożliwiające utworzenie 39 nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz wyposażenie świetlicy i szatni w OWP w Tuchomiu;
 • Wyposażenie placu zabaw przy OWP w Tuchomiu i w Borkowie;
 • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych (łazienek) w OWP w Glinczu pozwalających na dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w OWP w Borkowie pozwalających na utworzenie 43 nowych miejsc przedszkolnych;
 • Zatrudnienie na 12 miesięcy nauczyciela do OWP;
 • Wyposażenie 2 sal umożliwiające utworzenie 43 nowych miejsc edukacji przedszkolnej oraz szatni i kuchni w OWP w Borkowie.

Zadanie 2 Tworzenie warunków umożliwiających wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE):

 • Utworzenie platformy www dla uczestników sieci samokształcenia;
 • Zakup wyposażenia do prowadzenia Metody Dobrego Startu dla OWP
  w Chwaszczynie, Borkowie, Skrzeszewie, Baninie, Glinczu, Tuchomiu, Pępowie i Przyjaźni;
 • Zakup wyposażenia do prowadzenia metody Weroniki Sherborne dla OWP
  w Chwaszczynie, Borkowie, Baninie, Glinczu, Tuchomiu i Miszewie;
 • Zakup wyposażenia do prowadzenia terapii integracji sensorycznej dla OWP Borkowo, Glincz i Miszewo;
 • Zakup wyposażenia do prowadzenia terapii psychomotorycznej dla OWP Niestępowo;
 • Szkolenia dla nauczycieli/lek:
 • "Wykorzystanie Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz w edukacji przedszkolnej";
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w edukacji przedszkolnej";
 • przygotowujące do wpierania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • przygotowujące do wpierania dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym;
 • Udostępnienie sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń zaplanowanych
  w zadaniu 2.

Zadanie 3 Tworzenie warunków umożliwiających rozwój kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych u dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Zakup wyposażenia do rozwijania u dzieci kompetencji cyfrowych dla OWP
  w Chwaszczynie, Baninie, Borkowie, Leźnie, Niestępowie, Skrzeszewie, Glinczu, Tuchomiu, Przyjaźni, Miszewie;
 • Magiczny Dywan dla OWP Borkowo, Chwaszczyno, Banino i Leźno;
 • Zakup wyposażenia do rozwijania u dzieci kompetencji matematycznych dla OWP Borkowo, Chwaszczyno, Leźno, Niestępowo, Banino;
 • Zakup wyposażenia do rozwijania u dzieci umiejętności uniwersalnych dla OWP Borkowo, Glincz, Chwaszczyno, Leźno i Banino;
 • Szkolenia dla nauczycieli/lek:
 • "Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji cyfrowych";
 • "Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji matematycznych”;
 • przygotowujące nauczycieli/leki do rozwijania u dzieci umiejętności współpracy w grupie i rozwiązywania problemów;
 • przygotowujące nauczycieli/leki do rozwijania u dzieci umiejętności uczenia się i kreatywności;
 • Udostępnienie sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń zaplanowanych
  w zadaniu 3.

Zadanie 4 Realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Realizacja zajęć Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz dla 37 grup (30godz./gr.);
 • Realizacja zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne dla 34 grup (30godz./gr.);
 • Realizacja zajęć integracji sensorycznej dla 4 dzieci (30godz./dziecko);
 • Realizacja zajęć terapii psychomotorycznej dla 1 dziecka (30 godz./dziecko);
 • Udostępnienie sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń zaplanowanych
  w zadaniu 4.

Zadanie 5 Realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych:

 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe (podstawy programowania) dla 122 grup (30 godz./gr.);
 • Realizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne dla 72 grup (30 godz./gr.);
 • Realizacja zajęć rozwijających umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej dla 38 grup (30 godz./gr.);
 • Realizacja zajęć rozwijających kreatywność i umiejętność uczenia się dla 70 grup (30 godz./gr.);
 • Udostępnienie sal na potrzeby przeprowadzenia szkoleń zaplanowanych
  w zadaniu 5.

 

Zajęcia dla dzieci przewidziane w projekcie stanowią zajęcia dodatkowe i realizowane będą poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

Efektem projektu będzie utworzenie 113 nowych MEP, które zostaną utrzymane po zakończeniu realizacji projektu oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo.

Informacje o realizowanym przedsięwzięciu będzie można uzyskać w Oddziałach Wychowania Przedszkolnego przy Szkołach Podstawowych objętych projektem.

 

 

Aktualności

Informacja dotycząca wsparcia edukacji przedszkolnej

Otwarcie placu zabaw w Tuchomiu

 

 

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-11-10)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy ŻukowoPrzekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij