Projekt pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo” - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Menu lewe

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Projekt pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Dnia 30.11.2023r. Gmina Żukowo zakończyła realizację projektu pn. „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Żukowo”.

W ramach uzyskanego dofinansowania:

 • do oddziału wychowania przedszkolnego w Tuchomiu zakupiono meble i wyposażenie do dwóch sal, szatni i świetlicy,
 • w oddziale wychowania przedszkolnego w Borkowie dofinansowano adaptację dwóch sal, łazienek, szatni i kuchni, dodatkowo zakupiono również meble i wyposażenie do tych pomieszczeń;

 • w oddziale wychowania przedszkolnego w Glinczu przeprowadzono remont dwóch łazienek dostosowując je tym samym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo w Glinczu zakupiono meble i wyposażenie do nowoutworzonej sali dydaktycznej pełniącej też funkcję wyciszająco-relaksacyjną;

 • powstały dwa place zabaw dla przedszkolaków przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu i Borkowie;

 • 11 oddziałów wychowania przedszkolnego w Gminie Żukowo (przy SP w Tuchomiu, Borkowie, Baninie, Chwaszczynie, Miszewie, Leźnie, Glinczu, Niestępowie, Przyjaźni, Skrzeszewie i Pępowie) zostało zaopatrzonych w liczne nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć przewidzianych w projekcie;

 • w placówkach objętych projektem Partner w projekcie Centrum Edukacyjne IDEA przeprowadził następujące zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków:

  • zajęcia Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

  • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne,

  • zajęcia integracji sensorycznej,

  • zajęcia terapii psychomotorycznej,

  • zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe,

  • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne,

  • zajęcia rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej,

  • zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się.

 • Partner w projekcie zorganizował i przeprowadził szkolenia dla 49 nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego objętych projektem. Nauczyciele wzięli udział w następujących szkoleniach:
  • "Wykorzystanie Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz w edukacji przedszkolnej",

  • "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w edukacji przedszkolnej",

  • przygotowujące do wpierania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  • przygotowujące do wpierania dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym,

  • "Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji cyfrowych",

  • "Wsparcie rozwoju u dzieci kompetencji matematycznych”,

  • przygotowujące nauczycieli/leki do rozwijania u dzieci umiejętności współpracy w grupie i rozwiązywania problemów;

  • przygotowujące nauczycieli/leki do rozwijania u dzieci umiejętności uczenia się i kreatywności.

Projekt pozwolił na stworzenie w palcówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Żukowo odpowiednich warunków umożliwiających wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także rozwój u przedszkolaków kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych.

Produkty osiągnięte w ramach projektu:

 • objęto wsparciem 640 dzieci (313 dziewczynek i 327 chłopców ) uczęszczających do 11 oddziałów wychowania przedszkolnego;
 • dostosowano dwa oddziały przedszkolne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 • utworzono 121 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Rezultaty osiągnięte w ramach projektu::

 • podniesiono kompetencje 49 nauczycielek, które wzięły udział w szkoleniach realizowanych w projekcie.

Jako organ nadzorczy przedszkoli Gmina Żukowo zapewni trwałość zakupionych w projekcie środków trwałych w ramach cross-financingu w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, za którą uznaje się datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Gmina deklaruje również gotowość do kontynuowanie zajęć dla dzieci realizowanych w projekcie.

Młode pokolenie to potencjał społeczny dla Gminy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze dzieci otrzymały wszechstronne i nowoczesne możliwości rozwoju.

Na realizację działań projektowych wydatkowano łącznie 2 363 888,03 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Żukowo wniosła również do projektu wkład własny w kwocie 417 156,71 zł.

Aktualności

Informacja dotycząca wsparcia edukacji przedszkolnej

Otwarcie placu zabaw w Tuchomiu


Plac zabaw Borkowo - powiększ
Plac zabaw Borkowo - powiększ
Plac zabaw Borkowo - powiększ
Sala Borkowo - powiększ
Sala Borkowo - powiększ
Druga sala Borkowo - powiększ
Druga sala Borkowo - powiększ
Druga sala Borkowo - powiększ
Szatnia Borkowo - powiększ
Kuchnia Borkowo - powiększ
Kuchnia Borkowo - powiększ
Łazienka Borkowo - powiększ
Łazienka Borkowo - powiększ
Łazienka Borkowo - powiększ
Sala w Glinczu - powiększ
Sala w Glinczu - powiększ
Łazienka w Glinczu - powiększ
Łazienka Glincz - powiększ
Łazienka Glincz - powiększ
Sala w Tuchomiu - powiększ
Sala w Tuchomiu - powiększ
Świetlica w Tuchomiu - powiększ
Świetlica w Tuchomiu - powiększ
Szatnia w Tuchomiu - powiększ
Szatnia w Tuchomiu - powiększ

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-11-10)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij