Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Powstały nowe ścieżki bioróżnorodności w gminach Żukowo i Chmielno

12 stycznia 2021

Trzy ścieżki edukacyjne, które łącznie stworzyły 7,7 km szlaków turystycznych, zrealizowane zostały w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pod nazwą „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”.

Jedna ze ścieżek edukacyjnych zlokalizowana została wokół zbiornika wodnego na terenie Parku nad Jeziorkiem w Żukowie. Na ścieżkę składa się 7 dużych i 14 małych tablic edukacyjnych zawierających informacje kierunkowe i gatunkowe m.in.: poradnik grzybiarza, drzewa iglaste i liściaste, rodzinny ssaków, czy też dotyczące najbliższego otoczenia np.: informacje o mniszku lekarskim, buku czy brzozie.

W ramach inwestycji powstał również ciąg pieszo-rowerowy o długości około 1,8 km. Doskonale sprawdzi się on na potrzeby rekreacji aktywnej. Korzystać mogą z niego zarówno rowerzyści jak i osoby uprawiające nordic-walking, jogging czy turystykę pieszą. Wybudowano również dwie altany, które świetnie nadają się na wypoczynek na łonie przyrody. Teren wokół ścieżki został uporządkowany. Zamontowana została również mała architektura typu ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Dla osób zmotoryzowanych wybudowano parking na 10 pojazdów z jednym miejscem postojowym przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. Ważnym elementem zadania było także nasadzie rodzimych gatunków roślin.

Kolejna ścieżka dydaktyczna powstała nad Jeziorem Kłodno w Chmielnie w celu ochrony terenów ważnych przyrodniczo oraz edukacji ekologicznej. Jej długość to około 3,5 km. Na trasie ścieżki dydaktycznej zamontowano tablice dydaktyczne oraz infrastrukturę towarzyszącą m.in.: kładki, platformę widokową, oznakowanie, stojaki na rowery, śmietniki, ławki, kosze na śmieci, parking na 10 miejsc postojowych z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, lampy solarne oraz monitoring terenu.

Z Miechucina brzegiem Jeziora Wielkiego do Grodziska w Borzestowie (Garecznic) biegnie  ścieżka o długości ok. 3,8 km. Nasadzone zostały tu rośliny zgodnie z projektem zieleni oraz powstała infrastruktura towarzysząca w postaci pomostów/kładek, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych i kierunkowych.

Liderem projektu jest Gmina Żukowo. Umowa na roboty budowlane w Żukowie podpisana została 21.04.2020 r. z Firmą Ogólnobudowlaną „ARAT” Krzysztof Makurat z siedzibą w Staniszewie na kwotę 1 298 996,77 zł brutto. Prace zakończone zostały 14 grudnia br. a ich odbiór nastąpił 18 grudnia br.

 

Całkowita wartość projektu: 2 803 853,49 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 2 765 599,78 PLN

Dofinansowanie: 1 598 787,82 PLN (85%)

Okres realizacji: 01.01.2019r. – 31.12.2020r.

Gmina Żukowo:
Całkowita wartość projektu: 1 266 912,07 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 230 183,00 PLN
Dofinansowanie: 643 825,81 PLN (52,33%)
Gmina Chmielno:
Całkowita wartość projektu: 1 536 941,42 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 1 535 416,78 PLN
Dofinansowanie: 954 962,01 PLN (62,19%)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2021-01-12)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij