Urząd Gminy - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Urząd Gminy


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
Kod pocztowy: 83-330 Żukowo
REGON: 000549795


Burmistrz: Wojciech Kankowski
Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
Sekretarz: Natalia Sierakowska
Skarbnik: Anna OjowskaTelefon kontaktowy: 58 685 83 09
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zukowo.pl

 

Struktura organizacyjna:

 1. Sekretariat Burmistrza
 2. Biuro Obsługi Klienta
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Gospodarczych
 5. Referat Oświaty i Zdrowia
 6. Referat Inwestycji
 7. Referat Zamówień Publicznych
 8. Referat Programów Rozwojowych
 9. Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
 10. Referat Środowiska i Rolnictwa
 11. Referat Komunalny i Infratruktury Drogowej
 12. Referat Urbanistyki i Nieruchomości
 13. Referat Podatków i Opłat
 14. Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń
 15. Referat Organizacyjny
 16. Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień
 17. Audytor wewnętrzny
 18. Inspektor Ochrony Danych
 19. Koordynator ds. dostępności
 20. Samodzielne stanowisko ds. Funduszy Krajowych
 21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
 22. Ośrodek Kultury i Sportu (OKiS)
 23. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
 24. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Przyjmowanie interesantów przez:

Burmistrza:
w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 12.30 - 16.00

Zastępcę Burmistrza:
w II i IV poniedziałek miesiąca oraz w razie wystąpienia w danym miesiącu V poniedziałku w godz. 12.30 - 16.00
 

Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
NIP: 589-001-16-54

Odbiorca/Płatnik

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

Numery kont bankowych:

Uwaga!
Zmiana numeru konta na płatności podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych służące do identyfikacji wpłat masowych. W związku z tym wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego od osób fizycznych należy dokonywać na numer bankowy wskazany w otrzymanej decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 BS Tczew O/Żukowo

 • Opłata skarbowa
 • Opłata targowa


48 8345 1029 0202 9045 2000 0207 BS Tczew O/Żukowo

 • Podatek środków transportowych
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych


54 8345 1029 0202 9045 2000 0002 BS Tczew O/Żukowo

 • Kary i grzywny
 • Darowizny
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
 • Opłaty adiacenckie
 • Opłaty planistyczne
 • Czynsz z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali
 • Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność
 • Wykup mieszkań i działek
 • Należność wobec Gminy z tytułu zakupu mieszkań, gruntów, książek, przewodników i map
 • Opłaty eksploatacyjne z tytułu wydobycia kruszca
 • Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi
 • Opłaty za licencje i koncesje

Opłaty związane z zawarciem małżeństwa:

81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 - 84,00 zł
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

54 8345 1029 0202 9045 2000 0002 - 1.000,00 zł
Dodatkowa opłata za ślub poza lokalem

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij