Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Informacja w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczeń usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Urząd Gminy Żukowo udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi"

Wnioski w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, i SKOGN przyjmowane są wg następujących zasad:

 1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą", co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 2. Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie.
 3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
 4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
 5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

 1. pisemnie za pośrednictwem poczty - na adres: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
 2. osobiście - w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 3 - parter) w Urzędzie Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52,
 3. za pomocą faksu - na numer: 58 685-83-00,
 4. za pomocą poczty elektronicznej - na adres: bok@zukowo.pl

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-04-21)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij