Urząd Gminy - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Urząd Gminy


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
Kod pocztowy: 83-330 Żukowo
REGON: 000549795


Burmistrz: Wojciech Kankowski
Zastępca Burmistrza: Tomasz Szymkowiak
Sekretarz: Natalia Sierakowska
Skarbnik: Anna OjowskaTelefon kontaktowy: 58 685 83 00
Główny adres e-mail: ugzukowo@zukowo.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zukowo.pl

 

Struktura organizacyjna:

 1. Sekretariat Burmistrza
 2. Biuro Obsługi Klienta
 3. Urząd Stanu Cywilnego
 4. Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Gospodarczych
 5. Referat Oświaty i Zdrowia
 6. Referat Inwestycji
 7. Referat Zamówień Publicznych
 8. Referat Programów Rozwojowych
 9. Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
 10. Referat Środowiska i Rolnictwa
 11. Referat Komunalny i Infratruktury Drogowej
 12. Referat Urbanistyki i Nieruchomości
 13. Referat Podatków i Opłat
 14. Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń
 15. Referat Organizacyjny
 16. Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
 18. Ośrodek Kultury i Sportu (OKiS)
 19. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
 20. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Przyjmowanie interesantów przez:

Burmistrza:
w I i III poniedziałek miesiąca w godz. 12.30 - 16.00

Zastępcę Burmistrza:
w II i IV poniedziałek miesiąca oraz w razie wystąpienia w danym miesiącu V poniedziałku w godz. 12.30 - 16.00
 

Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo
NIP: 589-001-16-54

Odbiorca/Płatnik

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

Numery kont bankowych:

Uwaga!
Zmiana numeru konta na płatności podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych służące do identyfikacji wpłat masowych. W związku z tym wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości/podatku rolnego/podatku leśnego od osób fizycznych należy dokonywać na numer bankowy wskazany w otrzymanej decyzji wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego

81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 BS Tczew O/Żukowo

 • Opłata skarbowa
 • Opłata targowa


48 8345 1029 0202 9045 2000 0207 BS Tczew O/Żukowo

 • Podatek środków transportowych
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych


54 8345 1029 0202 9045 2000 0002 BS Tczew O/Żukowo

 • Kary i grzywny
 • Darowizny
 • Opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
 • Opłaty adiacenckie
 • Opłaty planistyczne
 • Czynsz z tytułu dzierżawy i najmu gruntów i lokali
 • Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania na własność
 • Wykup mieszkań i działek
 • Należność wobec Gminy z tytułu zakupu mieszkań, gruntów, książek, przewodników i map
 • Opłaty eksploatacyjne z tytułu wydobycia kruszca
 • Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi
 • Opłaty za licencje i koncesje

Opłaty związane z zawarciem małżeństwa:

81 8345 1029 0202 9045 2000 0001 - 84,00 zł
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

54 8345 1029 0202 9045 2000 0002 - 1.000,00 zł
Dodatkowa opłata za ślub poza lokalem

Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij