Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Zbiórka wielkogabarytów


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

            Informujemy, że w 2019 roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie odbywać się w ten sam sposób jak w ubiegłym roku. Nie będzie to wystawka wszystkich odpadów w miejsca zwyczajowo przyjęte ale będzie to „zbiórka przydomowa”.

W związku z powyższym każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową, a dla zabudowy wielorodzinnej przy pergolach śmietnikowych.

            Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, opony ciągnikowe i samochodów dostawczych, tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 685-83-71,
  • E-mailem: srodowisko@zukowo.pl; ugzukowo@zukowo.pl
  • Listownie na adres tut. Urzędu
  • Osobiście w pok. 32 tut. Urzędu w godz. Urzędowania ( pn. 7.30-15.30; wt. 7.30- 17.00; śr. 7.30- 15.30; czw. 7.30-15.00; pt. 7.30-14.30)
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-06-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij