Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Zasady udostępniania sal i hal sportowych


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zasady udostępniania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obiektów sportowych będących własnością Gminy Żukowo.

Z przyszkolnych obiektów sportowych można korzystać przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem danej szkoły oraz na podstawie poniższych zasad:

Pierwszeństwo korzystania z obiektów sportowych przysługuje:

- klubom sportowym

- uczniowskim klubom sportowym realizującym program szkolenia dzieci i młodzieży oraz inne przedsięwzięcia w ramach przyznanej dotacji

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych organizacjom pozarządowym

- gminnym jednostkom organizacyjnym realizującym swoje zadanie statutowe

Procedura wynajmu:

- osoba zainteresowana korzystaniem z danego obiektu sportowego, konsultuje jego dostępność z dyrektorem danej Szkoły.

- po wstępnej akceptacji, osoba wypełnia wniosek o udostępnienie obiektu sportowego i zgłasza go Dyrektorowi Szkoły oraz do Urzędu Gminy.

- po uwzględnieniu ustalonego harmonogramu Urząd Gminy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły decyduje o możliwości korzystania z obiektu sportowego. Urząd Gminy jest organem rozstrzygającym i zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznej decyzji w sytuacjach spornych.

-harmonogram wynajmu obiektów jest ustalany na pół roku (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień) po wcześniejszym ustaleniu terminu najmu z Dyrektorem Szkoły.

Ustala się następujące stawki (brutto) za godzinę zegarową korzystania z obiektów:

 

Obiekty sportowe

o powierzchni 

<300m2

Obiekty sportowe

o powierzchni 

301m -555m2

Obiekty sportowe

o powierzchni 

>556m2

stawka podstawowa

60 PLN

80 PLN

100 PLN

organizacje pozarządowe, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe realizujące program szkolenia dzieci i młodzieży w ramach przyznanej dotacji

1 PLN

organizacje pozarządowe, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe realizujące pozostałe zadania w ramach przyznanej dotacji

10 PLN

organizacje pozarządowe, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Żukowo, które nie realizują zadań publicznych powierzonych przez Gminę Żukowo

15 PLN

20 PLN

25 PLN

Gminne Jednostki Organizacyjne, zebrania wiejskie, przedsięwzięcia ogólnospołeczne i inne spotkania okolicznościowe

bezpłatnie

W wyjątkowych sytuacjach na umotywowany wniosek istniej możliwość obniżenia opłaty lub przydzielenie limitu bezpłatnych godzin korzystania z obiektów sportowych dla jednostek realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo.

Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Dyrektorem Szkoły, ustala z nim sprawy organizacyjne i personalne, podpisuje umowę, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z obowiązującym regulaminem. Kierownikiem grupy może być tylko osoba pełnoletnia. Korzystający z obiektów sportowych mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, natrysków i WC w czasie, który obejmuje umowa.

Orientacyjne wymiary obiektów i numery kontaktowe sekretariatów szkół:

Obiekt sportowy

Powierzchnia

Telefon

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Niestępowie

259 m2

(058) 681-88-09

sale sportowe Nr 1 i Nr 2 przy Szkole Podstawowej Nr 1

w Żukowie ul. Gdyńska 7

Nr 1: 242 m2,

Nr 2: 288 m2

(058) 681-87-62

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Borkowie

276 m2

(058) 681-82-08

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pępowie

286 m2

(058) 681-87-91

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie

288 m2

(058) 681-88-24

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Leźnie

290 m2

(058) 681-86-94

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie

555 m2

(058) 552-80-10

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni

555 m2

(058) 681-80-21

hala sportowa w przy Szkole Podstawowej w Baninie

784 m2

(058) 681 89 20

hala sportowo- widowiskowa przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Żukowie

800 m2

(058) 681-70-50

Pliki do pobrania:

Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2017-11-16)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij