Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Sprawozdawczość


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawozdanie w zakresie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości


Zgodnie z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Sprawozdanie należy przekazywać Burmistrzowi Gminy Żukowo w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.

Sprawozdanie winno zawierać:

1. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;
3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;
4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

UWAGA !!!

- Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł;

- Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-05-11 14:39:22)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Kruk (2019-01-23 09:57:52)
Liczba odwiedzin: 2906
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij