Aktualności - Przypominamy o obowiązku złożenia NOWEJ deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi! - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Grafika poglądowa - powiększ

Przypominamy o obowiązku złożenia NOWEJ deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

19 lipca 2021

Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wynika ze zmiany metody naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotychczas była od gospodarstwa domowego obecnie jest od ilości osób).

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązani są do niezwłocznego jej złożenia!  

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub otrzymania wezwania do jej złożenia. Wezwania wraz z drukami nowej deklaracji były dostarczane właścicielom nieruchomości do 30 czerwca 2021 r. 

Do końca września 2021 r. przed Urzędem Gminy w Żukowie, przy wejściu nr III w godz. od 7.00 do 19.00 w dniach pracy urzędu, wystawiona jest skrzynka na listy. Można też skorzystać z poczty tradycyjnej, z e-PUAPu lub osobiście dostarczyć deklarację do tut. urzędu. Udzielamy pomocy przy wypełnieniu deklaracji – należy skorzystać z dzwonka przy wejściu nr II i poprosić o pomoc w wypełnieniu deklaracji. Przy wypełnianiu nowej deklaracji pamiętajcie o aktualizacji ilości osób.

 

WAŻNE!!!  

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli. 

Za właściciela uważa się: właściciela nieruchomości, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.  

Formularz deklaracji znajduje się na stronie Gminy Żukowo

 


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2021-07-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij