Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Projekt Lemur


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa szkoły podstawowej w Baninie”

Dnia 11.09.2014r. dokonano odbioru końcowego projektu  „Budowa szkoły podstawowej w Baninie” realizowanego w ramach programu priorytetowego: „Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej”.

Celem projektu była budowa energooszczędnego budynku użyteczności publicznej.

 

Projekt jest dofinasowany w formie pożyczki w kwocie 6 800 000,00 zł . Całkowita wartość projektu wynosi 22 276 714,40 zł.

 

Gmina Żukowo jest pierwszą gminą w Polsce, która przystąpiła do programu LEMUR.

 

W ciągu 11 miesięcy powstał budynek liczący ponad 6800 tys. m kw. powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze. Do dyspozycji 609 uczniów i 50 nauczycieli jest 29 sal. Mieszczą się w nich 22 oddziały klas I - VI i pięć oddziałów tzw. zerówek.

Szkoła posiada cztery kondygnacje. W najniższej znajdują się szatnie, sala teatralna z garderobą i pomieszczeniem technicznym, harcówka, salka sportowa tenisa stołowego oraz sala artystyczna, przeznaczona do rozwijania talentów plastycznych. Na parterze znalazły się pomieszczenia administracyjne, cztery sale dla zerówek, stołówka. Pierwsze piętro przeznaczone jest głównie dla dzieci z klas I-III, a piętro drugie - dla uczniów starszych. Na najwyższej kondygnacji mają swoje gabinety terapeuci, pielęgniarka szkolna, logopeda, psycholog. Tu mieści się biblioteka, czytelnia, świetlica mała i duża. Razem - 22 sale dydaktyczne i inne gabinety.

 

Głównymi przesłankami przedsięwzięcia są czynniki ekonomiczne i ekologiczne. Ponadto przedsięwzięcie wpłynęło pozytywnie na ograniczenie lub unikniecie emisji CO2.

W ramach przygotowań do realizacji programu LEMUR w 2014r. złożono wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie rozpatrzony, efektem czego w dniu 18 grudnia 2014r. zawarto umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie w formie pożyczki.

 

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Gmina Żukowo

 

 

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-06-04)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij