Aktualności - Od 01.07.2021r. niższe rachunki za odbiór odpadów komunalnych dla osób uprawnionych w ramach Programu Osłonowego. - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na zdjęciu kosz na śmieci, obok napis: 'Rusza program osłonowy' - powiększ

Od 01.07.2021r. niższe rachunki za odbiór odpadów komunalnych dla osób uprawnionych w ramach Programu Osłonowego.

23 czerwca 2021

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Pomoc będzie przysługiwać mieszkańcom gminy Żukowo po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

 1. osobom, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.) lub są rencistami, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy tj. 1.584,00zł dla osoby w rodzinie, bądź 2.103,00zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 2. są członkami rodziny wielodzietnej i zamieszkują na nieruchomości wraz z co najmniej trójka dzieci pozostających na utrzymaniu we wspólnym gospodarstwie domowym oraz posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1348 z późn. zm.).

Dodatkowo, by skorzystać z programu spełniać należy następujące kryteria:

 • należy być wnioskodawcą deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • nie należy korzystać z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych ( z wyłączeniem ulgi w związku z korzystaniem z przydomowego kompostownika do bioodpadów w zabudowach jednorodzinnych) np. umorzenia, rozłożenia na raty opłaty za odpady,
 • należy zbierać odpady w sposób selektywny,
 • należy nie posiadać zaległości wobec Gminy Żukowo z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • należy posiadać Kartę Mieszkańca Gminy Żukowo (Kartę Mieszkańca powinny posiadać wszystkie pełnoletnie osoby ubiegające się o pomoc finansową z PROGRAMU OSŁONOWEGO, w tym pełnoletnie dzieci – w przypadku wniosku złożonego przez posiadacza Karty Dużej Rodziny).

Wniosek o wydanie karty mieszkańca (formularz wniosku o wydanie Karty Mieszkańca znaleźć można w zakładce FORMULARZE DO POBRANIA) wraz z kserokopią rozliczenia podatku PIT za ubiegły rok, można złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Żukowie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.zukowo.pl/Karta_Mieszkanca

W jakiej wysokości będzie udzielona pomoc?

Pomoc finansowa przyznawana jest w formie świadczenia pieniężnego w wysokości:

 1. 20 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały, dla mieszkańców, którzy osiągnęli wiek emerytalny lub są rencistami.
 2. 10 % należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynikającej z odrębnej uchwały dla mieszkańców, którzy są członkami rodziny wielodzietnej.

Na jaki okres przyznawane będzie pomoc?

Świadczenie przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku na okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż na okres obowiązywania uchwały.

Wniosek, skąd go pobrać?

Formularze wniosków pobrać można ze strony https://gops.zukowo.pl/ (zakładka Formularze do pobrania) lub poniżej.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?

Wniosek będzie można złożyć w terminie od 1 lipca 2021r. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Żukowo, bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.

Podstawa prawna:

 • UCHWAŁA NR XXXIV/443/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Żukowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022, która znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Żukowo pod adresem: BIP Urzędu Gminy Żukowo – Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie utworzenia programu osłonowego.
 • Zarządzenie nr 109/2021z dnia 10.06.2021 r. Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-06-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij