Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Azbest


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji materiałów przemysłowych i budowlanych.

W Polsce jest około 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zakłada następujące cele:

 1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
 2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
 3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska, dlatego przy pracach związanych z wyrobami azbestowymi przestrzegaj odpowiednich przepisów prawnych.

 • Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Szczególną cechą azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia. Zmiany chorobowe mogą pojawić się po kilku lub nawet kilkudziesięciu latach. Rak płuca jest najbardziej powszechnym nowotworem złośliwym powodowanym przez azbest.

UWAGA !!!!

 • Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska do dnia 31 grudnia 2032 r. jeżeli są w dobrym stanie technicznym, nie mają uszkodzeń, nie są popękane, połamane oraz ich powierzchnia nie uległa erozji.
 • Wykorzystujący wyroby azbestowe powinien wykazać stan wyrobów i jego ilość w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Powyższą informację osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane przekazać corocznie do dnia 31 stycznia burmistrzowi, a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą do właściwego marszałka województwa.
 • Składając do Urzędu Gminy w Żukowie formularz informacyjny o wyrobach zawierających azbest, dostępny w budynku Urzędu Gminy w Żukowie i na stronie internetowej www.bip.zukowo.pl, będzie można skorygować ilości azbestu ujętego w inwentaryzacji azbestowej.
 • Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów, nieruchomości spoczywa na ich właścicielach.
 • Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego konieczne jest wynajęcie firmy, która posiada odpowiednie kwalifikacje i sprzęt do wykonania tego typu prac.
 • Wykonawca opracowuje szczegółowy plan usuwania wyrobów zawierających azbest, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zgłasza ten fakt do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Okręgowego Inspektora Pracy. Transport materiałów niebezpiecznych powinien być prowadzony przy użyciu specjalnych oznakowań. Wyroby te mogą być składowane tylko na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 • Wykonawca po zakończeniu prac składa właścicielowi pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz kartę przekazania odpadu. Takie dokumenty, przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji?

 • Wszelkie informacje na temat usuwania azbestu, w tym informacje o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żukowie oraz na stronach internetowych:

www.mr.gov.pl

www.bazaazbestowa.pl

www.bip.zukowo.pl

AZBESTOWE ARCHIWUM
REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W LATACH 2008-2015
Rok realizacji Ilość zrealizowanych indywidualnych umów z właścicielami
o udzielenie dotacji
Całkowity koszt kwalifikowany zadania
[zł brutto]
Łączna kwota dofinansowania udzielonego właścicielom przez Gminę
[zł brutto]
Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku [zł brutto] Powierzchnia zdemontowanych płyt azbestowych [m2] Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu
[Mg
2008 20 108 023 86 418 64 814 3 942 59
2009 24 89 634 71 707 35 853 3 434 49
2010 NIE REALIZOWANO
2011 32 128 608 109 118 89 332 6 000 81
2012 17 53 346 45 344 37 342 2 679 38
2013 10 35 180 35 180 24 626 3 519 52
2014 8 22 240 22 240 21 573 2 419 33
2015 6 9 380 9 380 7 973 883 13,66
2016 14 22 206 22 206 18 875 2 116 29,02
2017 6 16643 33860 12474 1780 30,26
SUMA 131 468 617 401 593 300 388 24 992 354,68

(Plakat w formacie jpg.) Plakat zawierający informacje o azbeście - powiększ

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Administrator Główny (2016-07-07 14:45:52)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Kruk (2019-01-28 12:47:18)
Liczba odwiedzin: 3829
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij