Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Komunikaty i ogłoszenia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

9 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/2020
Burmistrza Gminy Żukowo
z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ”.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688z późń. zm.) – zarządzam, co następuje:

 §1

Przyznaję dotację Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ Animals z siedzibą w Bojanie, ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano na „Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ”. w wysokości 150000 zł.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                          Wojciech Kankowski

                                  

 


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2020-01-09 14:01:46)
Liczba odwiedzin: 156
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij