Aktualności - XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

21 września 2021

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 28 września 2021r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie (częściowo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. hybrydowo) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

5.b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2028

5.c. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2021r.

5.d. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo

5.e. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5.f. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20

5.g. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żukowo na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

5.h. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo oraz Miszewo, pomiędzy ulicą Pałacową w Małkowie a ulicą Przodkowską w Miszewie, gm. Żukowo

5.i. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom – w rejonie Jeziora Tuchomskiego

5.j. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem najmu jest ta sama nieruchomość

5.k. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rębiechowie

5.l. w sprawie nadania nazwy ulicy w Czaplach

5.m. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

5.n. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego fragmentu wsi Małkowo przy ul. Gdyńskiej

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-09-21)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij