Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

17 lutego 2021

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie (częściowo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. hybrydowo) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał: 5.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Somonino.

5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2027.

5.3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2021r.

5.4. w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Żukowo za rok 2021.

5.5. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

5.6. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

5.7. w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach gatunku lipa drobnolistna występujących w zbiorowym pomniku przyrody Aleja Lipowa o nr 1045 Leźno-Pępowo.

5.8. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino oraz fragmentu wsi Miszewko, gmina Żukowo.

5.9. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonych w Baninie na rzecz Powiatu Kartuskiego.

5.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Chwaszczynie.

5.11. w sprawie nadania nazw ulic w Czaplach.

5.12. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przyjaźni.

5.13. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-02-17)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij