Aktualności - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

23 listopada 2021

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 30 listopada 2021r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie (częściowo z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość tj. hybrydowo) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.

5.b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.

5.c. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2021-2028.

5.d. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2021r.

5.e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

5.f. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2021 rok.

5.g. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.

5.h. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.i. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Żukowo jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.

5.j. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.

5.k. w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1900G obejmującej budowę chodnika w miejscowości Pępowo w sąsiedztwie pomnika przyrody Aleja Lipowa.

5.l. w sprawie nadania nazwy ulicy w Borowcu.

5.m. w sprawie nadania nazwy ulicy w Glinczu.

5.n. w sprawie nadania nazw ulic w Małkowie.

5.o. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulminie.

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2020/2021.

8. Wnioski radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-11-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij