Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Widok sali w Centrum Kultury Spichlerz, przy biurkach siedzą radni. Na środku napis: 'XXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej grafika herbu Gminy Żukowo. - powiększ

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

17 listopada 2020

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 24 listopada 2020 r. o godz. 14:00 na sali w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie przy ul. 3 Maja 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kartuskiemu.
5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027.
5.3. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.
5.4. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żukowo.
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
5.6. w sprawie ustanowienia na rok 2021 świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon opiekuńczy”, określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości.
5.7. w sprawie wyznaczenia drugiego członka Zgromadzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej reprezentującego Gminę Żukowo.
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 151/6 i 151/94, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino.
5.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 112, położonej w obrębie ewidencyjnym Czaple.
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 157/15, 157/27, 157/75, 374 oraz 377, położonej w obrębie ewidencyjnym Glincz.
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 127/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo G.
5.12. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małkowo przy ul. Spokojnej, gm. Żukowo.
5.13. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Małkowo ograniczonego granicami obrębu oraz ulicami Pałacową i Parkową, gm. Żukowo.
5.14. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Otomino i Przyjaźni, ograniczonego od północy terenem PKP, od wschodu drogą powiatową Lniska - Przyjaźń, w kierunku południowym pas terenu wzdłuż drogi gminnej, od strony południowej ograniczony drogą Przyjaźń - Glincz, gmina Żukowo.
5.15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.18. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.20. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.21. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.22. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.25. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.26. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
5.27. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2020r.
5.28. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
5.29. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-11-17)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij