Aktualności - XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

1 sierpnia 2022

Za nami XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Na jej wstępie Starosta Kartuski Bogdan Łapa opowiedział o współpracy między Powiatem Kartuskim, a Gminą Żukowo. Wskazał między innymi na zrealizowane wspólnie inwestycje na terenie naszej gminy.

Następnie radni przegłosowali uchwały. Ich wykaz przedstawia się następująco:

3.1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2022-2028. Wprowadzono zmiany do WPF przy 6 głosach "przeciw". Uchwalono zwiększenie nakładów m.in. na budowę kompleksu treningowo-szkoleniowego dla strażaków oraz rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Żukowie.
3.2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.
3.3 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - dotacja w wysokości 100 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie
3.4 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz funduszu nagród w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żukowo Wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi oraz dyrektorami szkół wprowadzamy korzystniejsze zmiany dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli z Gminy Żukowo.
3.5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - związku ze zmieniającymi się przepisami, które będą obowiązywać od 1 września 2022r.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-08-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij