Aktualności - XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie – zawiadomienie

20 września 2022

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 27 września 2022r. o godz. 14:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żukowo (na lata 2023-2037)

5.b. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz, gm. Żukowo

5.c. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej w Małkowie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

5.d. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz funduszu nagród w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żukowo

5.e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonych w Żukowie przy ul. 1 Maja 13, stanowiących własność Gminy Żukowo

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-09-20)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij