Aktualności - Trwa nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Osoba podpisująca dokumenty - powiększ

Trwa nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

21 października 2021

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza otwarty nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem;
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy w oświadczeniu zostanie wskazany brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Żukowo w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. W przypadku Gminy Żukowo oddziały terenowe PGR funkcjonowały w miejscowościach: Barniewice, Chwaszczyno, Czaple, Leźno, Małkowo, Niestępowo, Przyjaźń, Pępowo, Sulmin, Tuchom, Łapino Kartuskie, Żukowo Wieś.
 2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali miejscowość, w której funkcjonowało PPGR.

 

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia oświadczenia, które pozwoli Gminie Żukowo wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w Budynku Urzędu Gminy Żukowo przy ul. Gdańskiej 52 w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2021 (decyduje data wpływu).

Dokumenty, które należy dostarczyć do Urzędu Gminy:

 1. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – do pobrania ze strony internetowej  zukowo.pl
 2. w przypadku posiadania dokumentów, które potwierdzają fakt zatrudnienia danej osoby w PPGR, należy je dołączyć do oświadczenia.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Żukowo po terminie, tj. po 29.10.2021 r. lub bez wymaganych dokumentów nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe informacje o grancie na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-10-21)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij