Aktualności - Spotkanie w sprawie połączeń drogowych pomiędzy planowanymi węzłami OMT z drogami lokalnymi na terenie Gminy Żukowo - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Spotkanie w sprawie połączeń drogowych pomiędzy planowanymi węzłami OMT z drogami lokalnymi na terenie Gminy Żukowo

3 grudnia 2021

W Urzędzie Gminy w Żukowie w dniu 2 grudnia 2021r. z inicjatywy Burmistrza Gminy Żukowo odbyło się kolejne spotkanie dotyczące połączeń drogowych pomiędzy planowanymi węzłami Obwodnicy Metropolitalnej z drogami lokalnymi na terenie Gminy Żukowo. Tym razem spotkanie dotyczyło przede wszystkim połączenia węzła OMT Miszewo z układem drogowym w rejonie Portu Lotniczego w Gdańsku.

Zaproszenie Burmistrza Wojciecha Kankowskiego przyjęli m.in. wicestarosta powiatu kartuskiego Piotr Fikus, Zastępca Prezydenta Gdańska Alan Aleksandrowicz (on-line), Dyrektor Wydziału Programu Inwestycyjnych w UM w Gdańsku Marcin Dawidowski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Krzysztof Czopek, Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakub Pietruszewski, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich Anna Mątewska, Kierownik Referatu Inwestycji UG w Żukowie Wiesław Pałka.

Podczas spotkania udało się wypracować kluczową decyzję, która pozwala realnie myśleć o utworzeniu nowej trasy czyli zobowiązanie finansowe zainteresowanych samorządów do poniesienia kosztów związanych z wykonaniem dokumentu co stanowić będzie faktyczny początek realizacji tej istotnej dla regionu inwestycji. Mające powstać studium określające uwarunkowania środowiskowe, przestrzenne, kosztowe oraz techniczne zostanie pokryte solidarnie przez samorząd województwa pomorskiego, Gminy Żukowo, Powiatu Kartuskiego oraz Gdańska. Należy podkreślić, że planowana trasa pozwoli na zwiększenie przepustowości przejeżdżających pojazdów pomiędzy rejonem Kaszub, a Trójmiastem i spowoduje rozwiązanie wielu lokalnych problemów drogowych tj. zakorkowanej ul. Lotniczej w Baninie i Nowatorów w Gdańsku, a także spowoduje przywrócenie naturalnego połączenia drogowego, które zostało przerwane poprzez likwidację odcinka ul. Słowackiego pomiędzy Gdańskiem, a Gminą Żukowo.

Podczas spotkania Dyrektor Krzysztof Czopek przypomniał również o trwających przygotowaniach do zlecenia opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia OMT Glincz z Drogą Wojewódzką 211 w Borkowie (dopełnienie planowanej obwodnicy Żukowa).

Jednocześnie poinformowano, iż odcinek od OMT - Węzeł w Chwaszczynie do granicy z Miastem Gdańsk wybuduje Zarząd Dróg Wojewódzkich, a odcinek drogi na terenie Gdańska wybuduje Miasto Gdańsk.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-12-03)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij