Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ruszył drugi przetarg na budowę węzła Rębiechowo

14 maja 2020

Po unieważnieniu pierwszego przetargu na budowę węzła integracyjnego Rębiechowo ogłoszono kolejny. Decyzja została podjęta w związku z kwotami zaproponowanymi przez oferentów w pierwszym przetargu, które przewyższały zaplanowane na ten cel środki finansowe o 15 mln zł.

W porozumieniu z projektantami przeprowadzono analizy możliwości ograniczenia zakresu prac i dostosowania ich do możliwości finansowych Gminy Żukowo. Do podjęcia takiej decyzji przyczyniły się również znacznie mniejsze wpływy do budżetu z tytułu podatków PIT i CIT (ok. 2,2 mln zł w samym tylko kwietniu tego roku) spowodowane panującą sytuacją gospodarczą. By zadanie zrealizować, podjęto zatem decyzję o zmniejszeniu zakresu prac.

W ramach wykonania dróg dojazdowych zmodernizowane zostaną ulice: Akacjowa, częściowo ul. Słoneczna (na długości ok. 340 m). Na każdym z odcinków powstanie nawierzchnia asfaltowa, wykonane zostanie też oświetlenie, odwodnienie oraz chodniki i ciągi rowerowe. Całkowicie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Gdańskiej, ul. Akacjowej i Słonecznej w Rębiechowie.

Dodatkowo powstać ma łącznie 23 km ścieżek rowerowych na trasach:

- Rębiechowo- Lniska

- Rębiechowo- Pępowo

- Banino- Pępowo

- Rębiechowo- Miszewo

- Rębiechowo- Chwaszczyno

Koszt całego zadania to około 30 mln zł, z czego 8,8 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Niezrealizowany w ramach węzła integracyjnego Rębiechowo zakres prac nie oznacza, że pierwotny zakres nie zostanie nigdy wykonany. Gmina Żukowo posiadając gotową dokumentację projektową na budowę ulicy Słonecznej w Rębiechowie oraz przedłużenie tej ulicy w Czaplach, a także drogi prowadzącej do Gdańska Bysewa, może wykorzystać ją do pozyskania środków zewnętrznych z innych programów.

Należy zauważyć, że zmiana zakresu realizacji węzła integracyjnego Rębiechowo nie wpłynie w żaden sposób na środki pozyskane do budżetu Gminy Żukowo na ten cel z Unii Europejskiej oraz na osiągnięcie przez Gminę Żukowo wskaźników wskazujących na prawidłowe i zgodne z wcześniejszymi założeniami wykonanie projektu.

Na ograniczenie zakresu zadania uzyskano pozytywną opinię lidera projektu Gminy Miasto Gdańsk.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-05-14)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij