Aktualności - Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Droga z płyt yomb - powiększ

Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB

23 stycznia 2023

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych Uczestników z Gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność Gminy Żukowo - tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez Gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na której miałyby być realizowana inwestycja, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu. Z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje.

Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb może polegać na darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem.

W ramach niniejszej formy partycypacji Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby.

Płyty będą układane w osi drogi, na szerokości, co do zasady minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023r.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2022 r. kształtuje się następująco:

 1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.
 2. Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem następować będzie sukcesywnie, po dokonanej weryfikacji w terenie danych wskazanych we wniosku przez Uczestnika Programu oraz weryfikacji czy proporcja 40% do 60% udziału środków gminnych zostanie zachowana w ramach zgłoszonej inicjatywy.
 3. Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem.
 4. Program zakłada realizację inwestycji nie później niż do 28 grudnia 2023 r. przy założeniu, że:
 • warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • Gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,
 • wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,
 • nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

W przypadku gdyby realizacja zaakceptowanej inicjatywy okazała się niemożliwa do realizacji w 2023 r., przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu w przypadku, jeśli wyrazi taką wolę lub zadysponowane na ten cel w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na cel, co wynika z charakteru darowizny.

Poniżej pobrać można szczegółowy regulamin wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2023 r., wzór wniosku o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne do zawarcia umowy.


Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej, Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16,  kontakt: tel. (58) 355-08-16, e-mail: w.mazanowska@zukowo.pl

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2023-01-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij