Aktualności - Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Droga z płyt yomb - powiększ

Rusza kolejna edycja Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB

5 stycznia 2022

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza kolejną edycję Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo. Program zakłada dobrowolną współpracę zainteresowanych Uczestników z Gminą Żukowo we wspólnym utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych płytami yomb.

Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność Gminy Żukowo - tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez Gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na której miałyby być realizowana inwestycja, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu. Z uwagi na udział środków publicznych nie jest możliwe utwardzanie ciągów i dróg prywatnych oraz indywidualnych podjazdów na posesje.

Partycypacja w zakresie wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb może polegać na  darowiźnie na rzecz Gminy Żukowo środków pieniężnych na podstawie umowy darowizny z poleceniem.

W ramach niniejszej formy partycypacji Gmina Żukowo pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

Minimalna wartość partycypacji w ramach danej inicjatywy to 152 płyty lub wielokrotność tej liczby lub odpowiednik kosztów zakupu 152 płyt lub wielokrotności tej liczby.

Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości, co do zasady, minimum 4 metry.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 luty 2022r.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2022 r. kształtuje się następująco:

 1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 luty 2022 r.
 2. Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem następować będzie sukcesywnie, po dokonanej weryfikacji w terenie danych wskazanych we wniosku przez Uczestnika Programu oraz weryfikacji czy proporcja 40% do 60% udziału środków gminnych zostanie zachowana w ramach zgłoszonej inicjatywy.
 3. Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem.
 4. Program zakłada realizację inwestycji nie później niż do dnia 28.12.2022 r. przy założeniu, że:
 • warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,
 • Gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,
 • wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,
 • nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

W przypadku gdyby realizacja danej inicjatywy w roku 2022 okazała się niemożliwa, przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu, w przypadku, jeśli wyrazi taką wolę lub zadysponowane na ten cel w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na cel, co wynika z charakteru darowizny.

Poniżej pobrać można szczegółowy regulamin wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2022 r., wzór wniosku o przystąpienie do programu oraz druki niezbędne do zawarcia umowy.


Szczegółowe informacje uzyskać można bezpośrednio w Referacie Komunalnym i Infrastruktury Drogowej, Urząd Gminy w Żukowie ul. Gdańska 48, pokój nr 16,  kontakt: tel. (58) 355-08-16, e-mail: a.dulas@zukowo.pl; w.mazanowska@zukowo.pl

 

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-01-05)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij