Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Przy żukowskim jeziorku będzie jeszcze piękniej. Gmina Żukowo z kolejnym dofinansowaniem

23 kwietnia 2020

Żukowianie chętnie przychodzą tam na spacery, z powodzeniem organizowane są tam też imprezy kulturalne i sportowe. Mowa o żukowskim parku nad jeziorkiem, który wkrótce zyska jeszcze bardziej na atrakcyjności. Znacznie zmieni się też dojście do niego prowadzące. Nie zabraknie również walorów dydaktycznych.

Wszystko dzięki nowemu projektowi, na który Gmina Żukowo, wraz z Gminą Chmielną uzyskała dofinansowanie. Projekt nosi nazwę „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo” i jego liderem jest Gmina Żukowo. Podpisanie umowy z wykonawcą zadania Firmą Ogólnobudowlaną „ARAT” Krzysztof Makurat ze Staniszewa miało miejsce 21 kwietnia br.

Zakres prac obejmuje m.in. montaż małej architektury: ławki, tablice edukacyjne, kierunkowe i gatunkowe, stojaki na rowery i pojemniki na odpady. Brzeg jeziorka zostanie oczyszczony, wykonane zostaną też opaski brzegowe.

W parku znajdą się również dwie nowe altany rekreacyjne, parking na 10 pojazdów, lampy solarne, a tereny zielone zostaną odpowiednio zagospodarowane.

Co jednak ważne, znacznie ułatwione zostanie dojście do parku, dzięki wykonaniu ciągu pieszego o długości ok. 1,8 km.

Koszt zadania w Żukowie to 1 196 000,00 zł, z czego 643 825,81 zł stanowi dofinansowanie. Termin wykonania prac przewidziany jest na lipiec tego roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”. Realizowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014-2020 . Wartość dofinansowania całego projektu: 1.598.787,82 zł

 


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-04-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij