Inwestycje - Przepompownia ścieków w Baninie będzie rozbudowana - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na zdjęciu od lewej: radny Paweł Koreń, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szmidtke, przedstawiciel wykonawcy trzymający kopie umowy, Prezes Spółki Komunalnej Żukowo sp. z o.o., Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski, radny Albin Bychowski - powiększ

Przepompownia ścieków w Baninie będzie rozbudowana

6 maja 2021

Przepompownia ścieków w Baninie znajdująca się na ul. lotniczej wkrótce zostanie rozbudowana. NA to zadanie pozyskano ponad 1 mln zł unijnego dofinansowania.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe SOMBUD Mirosław Socha z siedzibą w Somoninie, z którym zawarto umowę na realizację inwestycji.

Istniejąca przepompownia ścieków w Baninie wraz z wewnętrznym odcinkiem sieci kanalizacyjnej wybudowana została w 2001 r. w ramach środków własnych Gminy. Obecnie stanowi własność Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.

Rozbudowa przepompowni obejmuje wykonanie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z armaturą, automatyką, sterowaniem i zadaszeniem, wykonanie obiektów i infrastruktury towarzyszącej oraz wymianę istniejącej armatury i automatyki. Dodatkowo przewiduje się m.in. budowę podziemnej przepompowni ścieków wraz z zadaszeniem i suwnicą, nowych komór zasuw dla istniejącej i nowoprojektowanej przepompowni ścieków, komory przepływomierza, studni osadnikowych, nowego agregatu prądotwórczego z zadaszeniem, obiektu sterowni wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi. Wykonana zostanie niwelacja terenu oraz utwardzenie nawierzchni. Powstanie ogrodzenie oraz oświetlenie terenu przepompowni.

Inwestycja jest niezbędna ze względu na znacznie wyeksploatowane urządzenia przepompowni, w tym zbyt małą wydajnością pomp w stosunku do ilości ścieków, których przepływ zwiększa się wraz z postępem realizacji kolejnych etapów projektu obejmujących m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w Baninie, Miszewie, Miszewku i Dąbrowie o łączonej długości ok. 30 km. Ścieki odprowadzane z tych rejonów będą prowadzane do kolektora tłocznego, który funkcjonuje tj. tłoczy ścieki właśnie dzięki przepompowni w Baninie.

Priorytetem jest więc, by po zakończeniu realizacji projektu Spółka mogła zagwarantować bezawaryjny transport ścieków oraz bezpieczeństwo dla środowiska.

Prace budowlane ruszą w najbliższych czasie i potrwają do końca 2021 r.

Wartość inwestycji to ponad 2,3 mln, z czego 1,1 mln zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

Rozbudowa przepompowni ścieków w Baninie realizowana jest w ramach projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Wartość całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Żukowo – etap I” wynosi 113 592 362,13 zł. Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich w ramach POIŚ wynosi 58 589 663,34 zł.

Źródło: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o.

Fot. Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o. o.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-05-06)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij