Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Przedstawiciele szkół podstawowych i przedszkoli wzięli udział w szkoleniu

14 maja 2019

Dnia 9 maja, w sali konferencyjnej OSP w Żukowie, odbyło się szkolenie  z zakresu Systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - obowiązki i odpowiedzialność placówek w zakresie wprowadzanych danych będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej.

Szkolenie przeprowadził ekspert z zakresu Systemu Informacji Oświatowej z firmy szkoleniowej MENTIS.

Szkolenie zostało zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Gminy Żukowo i adresowane było do placówek oświatowych z terenu gminy, dla których Gmina Żukowo jest organem prowadzącym (placówki publiczne) oraz rejestrowym (placówki niepubliczne, którym gmina przekazuje dotację).

W związku z obowiązkiem przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej przez palcówki oświatowe, wynikającym z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz najnowszymi zmianami prawnymi i technicznymi dotyczącymi systemu, Gmina Żukowo postanowiła wyjść naprzeciw istniejącym potrzebom nabywania i poszerzania wiedzy w tym zakresie.

Program szkolenia objął następujące zagadnienia:

1. Zakończenie funkcjonowania „starego” SIO z dniem 1 marca 2019r.

2. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na 2020 rok według stanu na 30 września 2019r. oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły i organu prowadzącego za poprawność danych przekazywanych do SIO2.

3. Procedury związane z nadawaniem upoważnień do dostępu do bazy danych SIO: składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień.

4. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek w zmodernizowanym SIO.

5. Zakres gromadzonych danych w Systemie Informacji Oświatowej.

6. Uzupełnianie modułów – ucznia, nauczyciela, oddziałów, danych zbiorczych, orzeczeń

7. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2: współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL; procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego; odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu; weryfikacja stopnia awansu zawodowego nauczyciela wprowadzanego do SIO2 z pozycji szkoły z informacją przekazaną przez organ nadający stopień awansu zawodowego.

8. Terminy przekazywania danych do Systemu Informacji Oświatowej.

9 . Strefa dla zalogowanych – obsługa.

10. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego

11. Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK.

12. Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej subwencji.

13. Brak możliwości skorygowania kwoty subwencji oświatowej naliczonej w wysokości niższej niż należna, jako konsekwencja wprowadzenia niepełnych lub nieprawidłowych danych do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej.

14. Obowiązki administratora danych osobowych w świetle RODO.

Dane gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej są źródłem danych wykorzystywanych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Tylko rzetelne i pełne informacje przekazywane do SIO zagwarantują prawidłowe ustalenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji dla poszczególnych jednostek.

Do udziału w szkoleniu zaproszone zostały wszystkie placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, prowadzone i dotowane przez Gminę Żukowo.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele publicznych szkół podstawowych z terenu gminy oraz  następujących placówek niepublicznych:

 • Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie
 • Przedszkole i Żłobek SMOCZEK w Chwaszczynie
 • Parafialna Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Żukowie
 • Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Żukowie
 • Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie
 • Przedszkole Niepubliczne "KOGUCIK" w Żukowie
 • Przedszkole Niezapominajka w Baninie
 • Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie
 • Przedszkole Artystyczno-Językowe „TĘCZOWA PRZYGODA” w Baninie
 • Przedszkole Montessori ODKRYWCY TĘCZY w Niestępowie
 • Przedszkole Niepubliczne KOTEK w Borkowie
 • Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Św. Jana XXIII w Skrzeszewie
 • Leśne Przedszkole Ecoludek w Małkowie
 • Przedszkole i Żłobek BOCIANOWO Sp. z o.o. w Żukowie
 • Przedszkole TYGRYSEK w Leźnie
 • Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA w Pępowie
 • Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki w Baninie
 • Przedszkole i Żłobek BOCIANOWO Sp. zo.o. Sp.K. w Żukowie
 • Punkt Przedszkolny w Niestępowie
 • Punkt Przedszkolny Przystanek Przygoda w Rębiechowie i w Baninie
 • Pomorski Instytut Metody TOMATISA w Nowym Świecie
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesołe Żabki w Glinczu
 • Niepubliczne Przedszkole Fiku Miku w Dąbrowej – rozpocznie działalność we wrześniu 2019 r.

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-05-14)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij