Aktualności - Pozyskujemy z sukcesem kolejne dofinansowania! - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Grafika z napisem 'Dofinansowania pozyskane przez Gminę Żukowo' - powiększ

Pozyskujemy z sukcesem kolejne dofinansowania!

2 kwietnia 2024

W 2024 roku Gmina Żukowo kontynuuje aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację kluczowych inwestycji i projektów.

Złożono już wnioski o dofinansowania unijne w ramach następujących programów:

 • Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo
  wartość projektu 2 030 852.76 PLN
  dofinansowanie wnioskowane 1 827 767,48 PLN (90%)
 • Rozwój i wsparcie edukacji włączającej w Szkołach Podstawowych w Gminie Żukowo
  wartość projektu 1 617 892,04 zł
  dofinansowanie wioskowane 1 536 997,43 zł (95,00 %)
 • Wsparcie i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Żukowo
  wartość projektu 1 307 283,00 zł
  wnioskowane dofinansowanie:1 176 554,70 zł (90,00 %)
 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Żukowo
  wartość projektu 4.778.278,26
  wnioskowane dofinansowanie 1.700.000,00

Pozyskano również dofinansowania rządowe na szereg inwestycji, obejmujących:

 • Rozbudowę szkoły podstawowej w Leźnie - 8 000 000,00
 • Budowę drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej Przyjaźń – Skrzeszewo - etap II - 2 000 000,00 zł
 • Realizację robót budowlanych przy budynku szkoły podstawowej we wsi Skrzeszewo w Gminie Żukowo - 1 500 000,00 zł
 • Renowację zabytkowego budynku starej szkoły we wsi Sulmin w Gminie Żukowo - 833 000,00 zł
 • Modernizację kompleksu sportowego ORLIK w Żukowie - 292 910,83 zł
 • Budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 12 m x 24 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Tuchomiu - 1 955 000,00 zł
 • Rozbudowę budynku szkoły podstawowej we wsi Banino - 750 000,00 zł
 • Doświetlenie ulic Gminy Żukowo - 912 000,00 zł
 • Budowę oraz remonty dróg i ciągów pieszo-rowerowych w łącznej kwocie 15 834 766,00 zł

Środki te pozwolą na realizację szeregu ważnych inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców gminy Żukowo. Inwestycje edukacyjne obejmują rozbudowę szkół, zakup nowoczesnego wyposażenia oraz dofinansowanie programów edukacyjnych. Z kolei inwestycje infrastrukturalne obejmują budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz modernizację oświetlenia ulicznego. Nowe boiska zapewnią mieszkańcom lepsze warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Pozyskanie dofinansowań to kolejny przykład prężnego rozwoju i dbałości o jej mieszkańców. Inwestycje realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych znacząco wpłyną na poprawę komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców, a także na zwiększenie atrakcyjności gminy.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat bieżących i przyszłych inwestycji w Gminie Żukowo!


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2024-04-02)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij