Aktualności - Ósmoklasiści z wysokimi wynikami z egzaminów końcowych - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Dłoń trzymająca długopis nad kartką - powiększ

Ósmoklasiści z wysokimi wynikami z egzaminów końcowych

5 lipca 2022

Każdy ósmoklasista, aby ukończyć szkołę podstawową, musi przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty w Gminie Żukowo przystąpiło 627 uczniów.

Absolwenci szkół podstawowych poznali już wyniki egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała też zbiorcze zestawienia średnich wyników procentowych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w odniesieniu do szkół.

- Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasistów. - mówi Burmistrz Wojciech Kankowski - Szczególne wyrazy uznania kieruję do dyrektorów i nauczycieli za pracę w minionym roku szkolnym, za zaangażowanie i podjęcie wszelkich starań, aby przygotować tegorocznych ósmoklasistów do egzaminu.

Przyjrzyjmy się jak wypadli na egzaminie uczniowie z Gminy Żukowo, powiatu kartuskiego, woj. pomorskiego i kraju.

Średnie wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 w %

 

Język polski

Matematyka

Język angielski

Gmina Żukowo

67

56

67

Powiat kartuski

61

56

60

Województwo pomorskie

59

56

67

Kraj Polska

60

57

67

Uczniowie z Gminy Żukowo, z wynikiem 67 % z języka polskiego, wypadli dużo powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej oraz powiatowej. Wynik 56 % z matematyki jest o jeden punkt procentowy niższy niż średnia w kraju, aczkolwiek równy średniej w powiecie i województwie. Z języka angielskiego uczniowie naszych szkół osiągnęli wynik 67 %, czyli równy średniej wojewódzkiej oraz krajowej, jednak dużo wyższy od wyniku w powiecie, który wyniósł 60%.

Zestawienie wyników poszczególnych gmin z powiatu kartuskiego przedstawia poniższa tabela.

 

język polski

matematyka

język angielski

Gmina

wynik średni (%)

wynik średni (%)

wynik średni (%)

Chmielno

55

56

53

Kartuzy

57

57

60

Przodkowo

51

50

54

Sierakowice

60

56

58

Somonino

60

51

60

Stężyca

65

56

54

Sulęczyno

62

49

50

Żukowo

67

56

67

Egzamin z języka polskiego oraz języka angielskiego nasi uczniowie napisali najlepiej w powiecie.

- Jestem dumny z wyników osiągniętych przez żukowskich ósmoklasistów, których rezultaty po raz kolejny należą do najlepszych w całym powiecie i zdecydowanie przewyższają rezultaty osiągane w innych miastach Polski. - mówi Burmistrz Wojciech Kankowski - Nie byłoby jednak tych wyników, gdyby nie zaangażowanie uczniów, którzy w tym roku szkolnym włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Na szczególne uznanie zasługuje również zaangażowanie rodziców uczniów, którzy mieli także swój wkład w przygotowanie swoich pociech do egzaminu.

Gmina Żukowo po raz kolejny uzyskała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz wyróżnienie nadzwyczajne. Gminę Żukowo nagrodzono tytułem „Lider Jakości Kształcenia”. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymują samorządy, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach, dla których są organami prowadzącymi oraz mogą być wzorami dla innych JST. Gmina Żukowo na bieżąco podnosi jakość i dostępność edukacji oraz troszczy się o unowocześnianie bazy oświatowej.

Osiągnięte wyniki uczniów z żukowskich szkół potwierdzają, że Gmina Żukowo w pełni zasłużyła na otrzymane wyróżnienie oraz certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”.


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2022-07-05)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij