Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Odwołano stan zagrożenia epidemicznego – wprowadzono stan epidemii!

23 marca 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wiąże się z nim szereg zakazów i nakazów. Wśród nich znaleźć można m.in.:

- wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej

- odbycie, po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkowej kwarantanny, trwającej 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy; osoba odbywająca kwarantannę jest zobowiązana o tym fakcie poinformować pracodawcę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

- ograniczenie lub zakazy obrotu i używania określonych przedmiotów

- ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców działalności  polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu, z wyłączeniem  realizacji  usług  polegających  na  przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki

- ograniczenie związane z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce

- ograniczenie w prowadzeniu działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki

- ograniczenie działalności związanej  ze  sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

- ograniczenie związane z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych

- ograniczenie związane z konsumpcją i podawaniem napojów

- ograniczenie związane z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;

- ograniczenie działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą

- ograniczenie sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego

- czasowo ograniczono działalność obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

- w powyższym okresie zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Tego zakazu nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu

Całość aktu: isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491

Ważne informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Bądźcie na bieżąco z aktualnymi informacjami / chrońcie siebie i innych!


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-03-23)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij