Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Miej wpływ na to czym oddychasz i zgarnij dofinansowanie!

29 października 2019

Burmistrz Gminy Żukowo informuje o możliwości składania w 2020 roku wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żukowo na dofinansowanie kosztów modernizacji źródła energii cieplnej na terenie Gminy Żukowo.

- Serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, zmiana systemu grzewczego w znacznym stopniu wpływa na stan otaczającego nas powietrza – mówi Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. – W 2019 roku zainteresowanie tym programem przeszło nasze oczekiwania i  kilkukrotnie zwiększaliśmy środki przewidziane na jego realizację, umowy w ramach wspomnianego programu podpisało 58 osób, a Gmina Żukowo przekazała na ten cel łącznie 174 tys. zł. Liczę, że w 2020 roku również nie będzie brakować chętnych do skorzystania z tej możliwości.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe zarządzające nieruchomością, na której ma być zrealizowana inwestycja. Dofinansowane będą modernizacje źródeł energii cieplnej, polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • kotłami opalanymi gazem,
  • kotłami opalanymi olejem opałowym,
  • kotłami opalanymi biomasą (drewno kawałkowe, zrębki drzewne, brykiety, pellety),
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

 

UWAGA!

  • Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy podmiotem uprawnionym a Gminą Żukowo.
  • Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia umowy z Gminą o udzieleniu dotacji na zakup i montaż źródła energii cieplnej.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani udzieleniem dofinansowania, po ogłoszeniu przez Burmistrza Gminy Żukowo w 2020 roku naboru, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w biurze obsługi klienta wraz z niezbędnymi załącznikami.

Nabór odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Żukowie – pok. nr 38 oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.zukowo.pl w zakładce „katalog usług” – „ochrona środowiska”.

Węgiel jest najobficiej występującym na świecie paliwem kopalnym. Spalanie węgla w energetyce powoduje powstawanie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wytwarzanie dużej ilości stałych produktów ubocznych. Obecnie społeczeństwo domaga się czystszej energii i zmniejszenia zanieczyszczeń: powietrza, wód, powierzchni ziemi, co wiąże się z kwestionowaniem roli paliw kopalnych generalnie, a węgla w szczególności.

Zanieczyszczenia atmosferyczne uwalniane do powietrza podczas spalania węgla mają niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa zapadalność na różnego rodzaju choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego oraz wpływa negatywnie na pracę innych ważnych układów. Wyniki badań wskazują też na związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a zachorowalnością na astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, nowotwory górnych dróg oddechowych i pęcherza moczowego, zaburzenia rytmu serca, a nawet niewydolność serca.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-10-29)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij