Aktualności - LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
5 osób w sali obrad Rady Miejskiej w Żukowie - powiększ

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

31 stycznia 2024

Za nami LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas jej trwania przegłosowano m.in. ważne uchwały dotyczące gminnych przewozów pasażerskich.

W ramach Komunikacji Gminy Żukowo uruchomiono linie: Z10 po terenie Chwaszczyna, Z12 z Chwaszczyna do miejscowości Nowy Świat oraz Z13 z Żukowa przez Miszewo do Chwaszczyna, których funkcjonowanie zaplanowano w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godz. 5-18. Dodatkowo linię Z19 poprowadzono z Banina przez Tuchom do Miszewa – zmiana ta to efekt prac prowadzonych przy budowie OMT. Przypominamy, że z rozkładem komunikacji Gminy Żukowo można zapoznać się tutaj:

https://www.zukowo.pl/Rozklad_jazdy_komunikacji_Gminy_Zukowo_w_roku_2024,789#sub_mid

Wykaz wszystkich podjętych uchwał przedstawia się następująco:

5.a. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2024 rok.

5.b. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie.

5.c. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo.

5.d. w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni istniejącego chodnika przy drodze powiatowej 1900G w miejscowości Leźno w sąsiedztwie pomnika przyrody Aleja Lipowa.

5.e. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pępowo.

5.f. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żukowo położonej w Rutkach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 164/16 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą.

5.g. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie.

5.h. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żukowo położonej w Przyjaźni oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 285/11 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony z dotychczasowym najemcą.

5.i. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo.

5.j. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

5.k. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

5.l. o zmianie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Żukowo - pozostaje bez zmian

5.m. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników

5.n. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo - skarga uznana za bezzasadną

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Następnie Burmistrz odpowiedział na pytania Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2024-01-31)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij