Aktualności - LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - na zdjęciu radni, siedzą przy stole, w czasie sesji Rady Miejskiej w Żukowie. - powiększ

LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

1 lutego 2023

Za nami LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Podczas jej trwania radni przegłosowali następujące uchwały:

5.a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.

5.b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2022-2028

5.c. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2023 rok

5.d. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon 100” oraz określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości – w myśl uchwały podjętej na wniosek Burmistrza podniesiono wysokość świadczenia z 1000 zł na 2000 zł. Podniesienie kwoty związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami 100letnimi i starszymi. Na dzień dzisiejszy świadczenie „Bon 100” przyznano 6 osobom.

5.e. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo

5.f.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz, gm. Żukowo

5.g. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Otomino w rejonie ulic: Norbertanek, Do Dworu i Karola Kreffta, gm. Żukowo

5.h. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 688/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo G

5.i.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Rębiechowo, działka nr 201/5, stanowiącej własność Gminy Żukowo

5.j.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

5.k.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

5.l. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

5.m. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Żukowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 – na wniosek Burmistrza Wojciecha Kankowskiego podjęto uchwałę o kontynuowaniu programu osłonowego, tak by odciążyć finansowo osoby w najtrudniejsze sytuacji. Przypominamy również, że w ubiegłym roku, dzięki uchwale podjętej z inicjatywy Burmistrza, Gmina „wzięła na siebie” pokrycie brakującej części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, dzięki czemu udało się uniknąć podwyżek za odbiór śmieci.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska. Następnie Burmistrz odpowiedział na pytania Radnych i Sołtysów.


Informację wprowadził(a): Wojciech Kruk (2023-02-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij