Aktualności - Komunikat w sprawie zgłoszenia przekazania nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
grafika z herbem gminy Żukowo i napisem komunikat. - powiększ

Komunikat w sprawie zgłoszenia przekazania nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją

14 grudnia 2022

Podatniku podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego - właścicielu nieruchomości – w przypadku, gdy w wyniku prowadzonej inwestycji w zakresie realizacji dróg publicznych, w tym m.in. Budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej przekazałeś nieruchomość na podstawie protokołu lub oświadczenia zgłoś ten fakt organowi podatkowemu – Burmistrzowi Gminy Żukowo – celem uregulowania spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym.

 

Referat Podatków i Opłat

ul. Gdańska 52,

83-330 Żukowo,

 tel. 58 685 83 33,

email: pio@zukowo.pl,

Adresy skrytek pocztowych ePUAP: /UGZUKOWO/skrytka  lub /UGZUKOWO/SkrytkaESP.

 

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach, informację o lasach sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego  lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Linki do formularzy informacji podatkowych:

•    https://bip.zukowo.pl/m,2138,podatek-od-nieruchomosci.html
•    https://bip.zukowo.pl/m,2137,podatek-rolny.html
•    https://bip.zukowo.pl/m,2136,podatek-lesny.html


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-12-14)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w ŻukowieMapa inwestycji w Gminie Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij