Aktualności - Komunikat w sprawie programu Cyfrowa Gmina - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Niebieska plansza z żółtymi ikonami, logo programu Cyfrowa Gmina i napisem 'CYFROWA GMINA' - powiększ

Komunikat w sprawie programu Cyfrowa Gmina

3 grudnia 2021

Gmina Żukowo na podstawie Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, będzie ubiegać się o grant w ramach obszaru 1 na cyfryzacja urzędu JST.

Wysokość grantu o jaki może ubiegać się Gmina Żukowo w danym konkursie została określona na podstawie zapisów ww. regulaminu zgodnie ze wskazaną metodologią opartą o wskaźnik G - „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo Finansów”, a także liczby mieszkańców w danej jednostce.

Wartość wskaźnika dla kraju w 2021 r. wynosi 2 098,22 zł Kwota dofinansowania dla gminy uzależniona jest od stosunku wskaźnika danej gminy do wskaźnika oszacowanego dla kraju. Zgodnie z powyższym stosując się do wzoru wskazanego w ww. regulaminu maksymalna wysokość  grantu o którą może wnioskować Gmina Żukowo to 100 000,00 zł.

Grafika: www.gov.pl


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-12-03)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij