Aktualności - Komunikat dotyczący dodatku węglowego - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Komunikat dotyczący dodatku węglowego

19 września 2022

Burmistrz Gminy w Żukowie informuje, że wnioski złożone w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wypłaty dodatku węglowego NIE ZOSTANĄ rozpatrzone w przewidzianym ustawowo terminie tj. do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Powodem zaistnienia powyższej sytuacji jest:

1. Brak środków finansowych na wypłatę dodatku węglowego, które nie zostały przekazane Gminie Żukowo do dnia 19.09.2022r.

2. Konieczność dokładnej weryfikacji złożonych wniosków a w szczególności: informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawcze, dodatek osłonowy, dodatek mieszkaniowy oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakończenia postępowań po wejściu w życie ustawy z dnia 2 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, podpisaną w dniu 17.09.2022r. przez Prezydenta RP, dalej zwaną ustawą, postępowania zostaną zakończone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą na podstawie przepisów przejściowych.

Wyżej wymieniona ustawa przewiduje wydłużenie terminu na wypłatę dodatku do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nadmieniamy, że pierwsze wypłaty na kompletne i prawidłowo złożone wnioski, które nie wymagają dodatkowych wyjaśnień zostaną uruchomione NIEZWŁOCZNIE po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2022-09-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy ŻukowoPrzekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij