Aktualności - Jest możliwość otrzymania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów azbestowych - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
azbest na dachu - powiększ

Jest możliwość otrzymania dofinansowania na usuwanie i utylizację odpadów azbestowych

10 stycznia 2024

Burmistrz Gminy Żukowo ogłasza informację o możliwości składania wniosków na dofinansowanie prac planowanych w 2024 roku, związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest i utylizacją odpadów azbestowych, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków, zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, którzy planują w 2024 roku usunąć płyty azbestowe z dachów lub elewacji budynków, znajdujących się na terenie Gminy Żukowo.

DO DOFINANSOWANIA NIE MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ZADANIA ROZPOCZĘTE I ZAKOŃCZONE.

Mieszkańcy Gminy Żukowo zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Gminy w Żukowie, przy ul. Gdańskiej 52, w Biurze Obsługi Klienta, w godz. pn. 7.30 – 17.00, wt. 7.30 – 15.30,  śr. 7.30 – 15.30, czw. 7.30 – 15.00, pt. 7.30 – 14.30, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2024 r.

Formularz wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Żukowie oraz na stronie internetowej Urzędu: https://bip.zukowo.pl/ w zakładce „katalog usług” – „środowisko i rolnictwo” – „demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie pokryć dachowych i elewacji na obiektach budowlanych”.

Wnioski, które wpłyną do Biura Obsługi Klienta tutejszego Urzędu po dniu 30.04.2024 r. będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2024-01-10)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góry



Przekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij