Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Inwestycje drogowe Gminy Żukowo

1 września 2020

60 ulic w 19 miejscowościach gminy Żukowo zyskało nowe nawierzchnie z płyt yomb. Do końca listopada 2020 r. wyasfaltowanych zostanie ponad 4200 m kw. dróg. Łączny koszt wydatków związanych z inwestycjami drogowymi to blisko 4 mln zł oraz niemal 39 mln zł na budowę węzłów integracyjnych Żukowo i Rębiechowo.

Łączna długość ułożonych płyt to 3 371,17 m, na co składa się 18 794,75 sztuk płyt. Całkowity koszt zadania to 1 342 724,17 zł z czego 583 029,75 zł pochodziło z funduszu sołeckiego i środków osiedlowych wyodrębnionych w budżecie gminy. Dodatkowo na ułożenie krawężników i koryt drogowych w Lniskach gmina wydała 24 364,30 zł.

Nowe nawierzchnie ułożone zostały m.in. w Rębiechowie (koszt 140 603,76 zł), Przyjaźni (koszt 104 072,76 zł), Żukowie (koszt 196 042,11 zł), Skrzeszewie (koszt 81 520,95 zł), Niestępowie (koszt 107 881,07 zł), Chwaszczynie (koszt 241 234,98 zł). Więcej informacji w załączniku nr 1.

W Czaplach na ukończeniu jest budowa chodnika na długości 940 m. W ramach inwestycji powstaną  wyniesione przejścia dla pieszych, utwardzone zostaną wjazdy oraz przebudowany kanał technologiczny. Koszt tej inwestycji to około 530 000 zł. W trakcie realizacji jest również chodnik w Leźnie o długości 300 m2 na kwotę 67 289,61 zł. Powstały już chodniki z kostki betonowej w Żukowie przy ul. Jana Pawła II i Baninie przy ul. Tuchomskiej. W Żukowie wybudowano 85 m2 chodnika za kwotę 30 012,98 zł, a w Baninie 1090 m kw. chodnika za kwotę 223 704.11 zł.

Planowana jest również modernizacja dróg gminnych lub budowa chodników m.in. w Baninie, Borkowie, Chwaszczynie, Leźnie, Lniskach, Małkowie, Miszewku, Niestępowie, Nowym Świecie, Rębiechowie, Skrzeszewie, Przyjaźni, Tuchomiu i Żukowie. Na uzgodnienia sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej planowanych inwestycji wydano 6 576,58 zł.

W Baninie na ul. Borowieckiej położonych zostało 378 m kw. asfaltu za kwotę 86 000,16 zł. Zawarte zostały również umowy na wyasfaltowanie dróg w Skrzeszewie, Glinczu, Niestępowie, Borkowie i Sulminie w trybie zaprojektuj i wybuduj z terminem wykonania zadania do listopada 2020 r. Powstanie ponad 4200 m kw. dróg asfaltowych. Łączny koszt planowanych prac to 800 601,51 zł z czego 97 686,62 zł to środki z funduszu sołeckiego. Więcej informacji w załączniku nr 2.

W Babim Dole wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o dł. 80 mb i szer. 4,0  m (powierzchnia 320 m2) oraz chodnik z kostki betonowej o dł. 80 mb i szerokości 1,5 m (powierzchnia 120 m2). Koszt tej inwestycji to 107 617,74 zł z czego środki z funduszu sołeckiego to 24 000 zł. Również w Chwaszczynie na ul. Norwida powstała nawierzchnia z kostki betonowej o długości 100 mb i szerokości zmiennej 5 - 6 mb wraz z wjazdami oraz chodnik z kostki betonowej o długości 45 mb i szerokości 1,3 mb za kwotę 182 993,37 zł (w 2019 r. na te inwestycje przeznaczono 64.976,72 zł).

W maju br. ukończono budowę ul. Siostry Faustyny i ul. Wierzbowej na osiedlu Nowe w Żukowie. Powstała nawierzchnia bitumiczna o łącznej długości ok. 330 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem za kwotę 863 478,58 zł. Zadanie zrealizowano z 50% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zaznaczyć należy, że w trakcie budowy jest węzeł integracyjny Żukowo wraz z trasami dojazdowymi (około 14,5 mln zł, kwota dofinansowania to 5,89 mln zł) a także węzeł integracyjny Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi (około 24,5 mln zł, kwota dofinansowania to 8,83 mln zł). Oba zadania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowo, w ramach współpracy ze starostwem powiatowym, Gmina Żukowo wspiera poprawę bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych. Dotacje dla Powiatu Kartuskiego na dzień 31.08.2020 r. wyniosły 865 000,00 zł. Wśród zadań, na które Gmina Żukowo przeznaczyła dotacje należy wymienić:

  • przebudowę drogi 1929G poprzez budowę chodnika na odcinku Przyjaźń – Łapino na kwotę 250 000,00 zł,
  • wykonanie oświetlenia drogi 1901 G ulica Lotnicza w Baninie na kwotę 180 000,00 zł,
  • wykonanie projektu rozbiórki starego i budowy nowego wiaduktu w ciągu drogi 1930 G w miejscowości Niestępowo nad torami kolejowymi na kwotę 50 000,00 zł,
  • wykonanie ulepszenia nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi 1902 G w miejscowości Tuchom na kwotę 60 000,00 zł,
  • dofinansowanie kosztów związanych z najmem lokalu na siedzibę Oddziału Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach z siedzibą w Żukowie przy ul. Prusa 49 na kwotę 25 000,00 zł,
  • przebudowę drogi 1930G poprzez budowę chodnika na odcinku Niestępowo – Sulmin na kwotę 150 000,00 zł,
  • przebudowę drogi nr 1928G poprzez budowę chodnika na odcinku Babi Dół – Skrzeszewo na kwotę 150 000,00 zł.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2020-09-01)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij