Aktualności - Informacja o roznoszeniu decyzji podatkowych - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Budynek Urzędu Gminy w Żukowie - powiększ

Informacja o roznoszeniu decyzji podatkowych

7 lutego 2023

Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Żukowie informuje, że rozpoczęła się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022.

Informujemy, że decyzje roznosić będą na terenie sołectwa:

 1. Pępowo, Rutki - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Beata Damps,
 2. Glincz - sołtys - Pani Izabela Małycha,
 3. Niestępowo - sołtys - Pani Emilia Młyńska,
 4. Babi Dół - sołtys - Pani Grażyna Laskowska,
 5. Łapino Kartuskie - sołtys - Pani Angelika Zielińska,
 6. Miszewo - sołtys - Pani Bogumiła Wandtke,
 7. Otomino - sołtys - Mirosław Wilczewski
 8. Leźno - sołtys - Pan Grzegorz Rek,
 9. Małkowo - sołtys - Pani Elżbieta Gruba,
 10. Banino - sołtys - Pan Wojciech Koza-Zatoński,
 11. Widlino - sołtys - Pani Dorota Tuskowska,
 12. Czaple - sołtys - Pani Katarzyna Cichowicz,
 13. Żukowo Wieś - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pan Andrzej Kitowski,
 14. Przyjaźń - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Mariola Krasowska,
 15. Chwaszczyno (część) - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Katarzyna Szlas,
 16. Tuchom - sołtys - Pan Zbigniew Lidzbarski,
 17. Borkowo - pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Joanna Treder,
 18. Skrzeszewo - sołtys - Pani Elżbieta Klinkosz.

Na terenie miasta Żukowo:

 1. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Alicja Darga,
 2. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Monika Piastowska,
 3. pracownik Urzędu Gminy w Żukowie - Pani Magdalena Groth.

Informacje na temat doręczania decyzji na terenie pozostałych sołectw Gminy Żukowo będą na bieżąco aktualizowane. 

W myśl § 144 § 1b pkt 2, § 1c pkt 2 oraz § 4 ustawy ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.), który stanowi cyt. „W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez: pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a i § 1b pkt 1, organ podatkowy doręcza pisma: za pokwitowaniem przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. (…) W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.” 

Na żądanie podatnika, adresata zobowiązani są do przedstawienia upoważnienia do doręczania przesyłek własnych Urzędu Gminy w Żukowie. Upoważnienie jest ważne wyłącznie z dowodem osobistym.

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty, niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru. 

Dystrybucja decyzji podatkowych trwa od 25 stycznia do 28 lutego 2023 roku włącznie.
Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla sołectw: Sulmin, Rębiechowo, Nowy Świat oraz podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Żukowo.


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2023-02-07)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do: (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do: (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do: (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do: (w nowym oknie): Instagram
Zamknij