Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Burmistrz Wojciech Kankowski z absolutorium i wotum zaufania

24 czerwca 2020

Za nami XXIII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Jednymi z pierwszych jej punktów były przedstawienie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2019r. oraz debata nad nim.

Po szczegółowej prezentacji i dyskusji Rada Miejska w Żukowie udzieliła Burmistrzowi Gminy Żukowo wotum zaufania.

Czerwcowa sesja w dużej mierze poświęcona została również sprawozdaniu finansowemu Gminy Żukowo za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2019 r. Po podjęciu uchwały Radni udzielili Burmistrzowi Gminy Żukowo absolutorium głosami 14 za, 2 wstrzymujące, 2 przeciw.

Następnie Radni głosowali nad następującymi uchwałami:

5.4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego.

Wsparcie do kwoty nie wyższej niż 300 tys. zł, jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji na dofinansowanie zadań przy drogach powiatowych:

1) przebudowa drogi 1930 G poprzez budowę chodnika odc. Niestępowo - Sulmin do kwoty 150 tys. zł jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji;

2) przebudowa drogi 1928 G poprzez budowę chodnika odc. Babi Dół - Skrzeszewo do kwoty 150 tys. zł, jednakże nie przekraczającej 50% kosztów realizacji inwestycji.

5.5 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027

5.6 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.

5.7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2020r.

5.8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie.

5.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Żukowo.

5.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo.

5.11. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

1) barokowy ołtarz św. Jana Nepomucena z I poł. XVIII w. z kaplicy św. Jana Nepomucena;

2) prospekt organowy, elektryczny z II poł. XIX w. z kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi w

Żukowie.

5.12. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy Żukowo.

5.13. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Banino oznaczonej jako działka nr 131/14.

5.14. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino, oznaczonej jako działka nr 18/89.

5.15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 928/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo M.

5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 35/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Banino.

5.17. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 258/9, 259, 260/21, 260/51 oraz 260/61, położonych w obrębie ewidencyjnym Borkowo – uchwała odrzucona większością głosów.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Sesja, z uwagi na zasady bezpieczeństwa, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odbyła się w Centrum Kultury Spichlerz. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogli w niej uczestniczyć również sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.

Raport o Stanie Gminy zobaczyć można tutaj:

https://bip.zukowo.pl/a,80005,raport-o-stanie-gminy-zukowo-za-2019r.html

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-06-24)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij