Aktualności - Budżet obywatelski - znamy wyniki głosowania! - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice głównie Napis 'Budżet Obywatelski Gminy Żukowo' - powiększ

Budżet obywatelski - znamy wyniki głosowania!

30 czerwca 2022

Poznaliśmy wyniki głosowania Mieszkańców pierwszej ogólnogminnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji trafi łącznie 30 projektów - 3 ogólnogminne, 1 ogólnomiejski i 26 sołeckich.

Pod głosowanie zostało poddanych łącznie 47 zadań (6 ogólnogminnych, 3 ogólnomiejskie i 38 sołeckich). W głosowaniu wzięło udział 1967 osób przyznając projektom łącznie 4381 punktów. Większość głosujących (66%) oddała głos wykorzystując urządzenia mobilne. Aktywniejsze w tej edycji Budżetu Obywatelskiego okazały się kobiety - stanowiły 58% ogółu głosujących. Najliczniej reprezentowane grupy wśród głosujących stanowiły osoby w przedziale wiekowym 36-45 lat (35,6%) i przedziale 19-35 (33,8%).

Spośród miejscowości, najwięcej głosujących było w Sołectwie Banino (647 osób), Sołectwie Pępowo (374) i obszarze ogólnomiejskim Żukowo (256). W przeliczeniu na liczbę mieszkańców najbardziej aktywne w głosowaniu były: Sołectwo Pępowo (13%), Sołectwo Widlino (10,8%) i Sołectwo Banino (7,8%).

- Wszystkim Mieszkańcom dziękuję za aktywność i udział w głosowaniu – mówi burmistrz Wojciech Kankowski. - Gratuluję wysokiej  frekwencji w Pępowie, Widlinie i Baninie. Dziękuję za włączenie się w tą formę konsultacji i możliwość współdecydowania o swojej okolicy. Cieszę się, że mieszkańcy korzystają z instrumentów partycypacji. W tym miejscu warto wspomnieć o funduszu sołeckim, gdzie mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydują o przeznaczeniu 2,4 mln zł na przegłosowane przez nich zadania w ich sołectwach.

Najchętniej wybierane wnioski dotyczyły infrastruktury (27 projektów), z czego najwięcej dotyczyło infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (9 projektów). Uznanie znalazły też 3 projekty „miękkie” dotyczące organizacji festynów lub szkoleń. Na uwagę zasługuje również wybór przez mieszkańców projektów sprzyjających poprawie otaczającego nas środowiska, takich jak projekty związane ze zwiększeniem liczby publicznych koszy na śmieci (4 projekty) czy projekt zakupu i instalacji czujnika jakości powietrza wraz z ekranem LED.

W tym roku do dyspozycji mieszkańców zostało przeznaczonych 750 tysięcy złotych. Z tego 150 tysięcy złotych przeznaczono na projekty ogólnogminne, natomiast  600 tys. na projekty ogólnomiejskie i sołeckie. Więcej informacji znaleźć można w podsumowaniu głosowania https://zukowo.budzet-obywatelski.org/

Z wynikami można zapoznać się w załączonym pliku. Na zielono zaznaczono projekty przeznaczone do realizacji.

Przypominamy, że zasady głosowania określiła uchwała nr XLI/565/2022 Rady Miejskiej w Żukowie  z dnia 25 stycznia 2022 r. w myśl której:

§ 15. 1. Do realizacji kierowane są projekty, które uzyskały, na podstawie rankingu, kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli środków przeznaczonych dla danego typu projektów, aż do wyczerpania wszystkich środków.

2. W przypadku, gdy środki na realizację kolejnego projektu z listy rekomendowanych do realizacji nie będą wystarczające, uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt realizacji nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

3. W przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota nie jest wystarczająca do realizacji dwóch projektów, wybiera się ten z większą kwotą.

4. W przypadku projektów, które otrzymały tyle samo głosów i mają takie same kwoty szacunkowe, a pula środków nie jest wystarczająca do realizacji tychże projektów, do realizacji zostanie skierowany projekt który wylosował niższy numer w kolejności projektów do głosowania.

5. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie ten, który uzyskał większe poparcie.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-06-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij