Aktualności - Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Wojciecha Kankowskiego - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na zdjęciu 5 osób. Skarbnik i sekretarz trzymają kwiaty. - powiększ

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Wojciecha Kankowskiego

29 czerwca 2022

Za nami jedna z najważniejszych sesji roku. Jednymi z pierwszych jej punktów było bowiem przedstawienie raportu o stanie Gminy Żukowo za 2021r. oraz debata nad nim. Po szczegółowej prezentacji i dyskusji Rada Miejska w Żukowie udzieliła Burmistrzowi Gminy Żukowo wotum zaufania.

Czerwcowa sesja w dużej mierze poświęcona została również sprawozdaniu finansowemu Gminy Żukowo za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2021 r. Po podjęciu uchwały Radni udzielili Burmistrzowi Gminy Żukowo absolutorium.

Następnie Radni głosowali nad następującymi uchwałami:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2022-2028

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.

- w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie gatunku lipa drobnolistna – pomniku przyrody nr 737 usytuowanym na cmentarzu parafialnym w m. Skrzeszewo gm. Żukowo

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 86, położonej w obrębie ewidencyjnym Pępowo, Gmina Żukowo

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 281/50, położonej w obrębie ewidencyjnym Rębiechowo

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 281/59, położonej w obrębie ewidencyjnym Rębiechowo

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Żukowie i nadania jej Statutu

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie – skarga uznana z bezzasadną

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Żukowo

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Z raportem o Stanie Gminy można zapoznać się tutaj:

https://bip.zukowo.pl/a,83075,raport-o-stanie-gminy-zukowo-za-2021r.html


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-06-29)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij