Aktualności - 25 mln zł na transformację firm – konkurs “Przemysł 4.0” - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Laptop, na ekranie proces kodowania - powiększ

25 mln zł na transformację firm – konkurs “Przemysł 4.0”

30 kwietnia 2021

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotaż konkursu “Przemysł 4.0 “. Małe i średnie firmy, które prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski będą mogły ubiegać się o granty do 800.000. zł. Całkowity budżet konkursu to 25.000.000 zł.

Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie “mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Wnioski będzie można składać w dniach 15-30 czerwca 2021 r.

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:
– usługę polegającą na opracowaniu “mapy drogowej” (refundacja kosztów),
– usługi doradcze związane z jej wdrożeniem,
– zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji,
– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie “mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji firmy. Tylko odpowiednio zaplanowany, z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0, proces zmian może przynieść oczekiwane rezultaty.

Zakres minimalny dokumentu został określony w dokumentacji do naboru. Koszty “mapy drogowej”, pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu.

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:
– Big Data oraz działania związane z analizą danych,
– roboty przemysłowe,
– przemysłowy internet rzeczy,
– integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
– cyberbezpieczeństwo,
– chmura obliczeniowa,
– wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
– sztuczna inteligencja,
– blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

Fundusze unijne oraz środki krajowe przeznaczamy na inwestycje, które odpowiadają na bieżące wyzwania gospodarki. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dzięki przedsiębiorcom, którzy mają świadomość, jakie korzyści niesie digitalizacja i automatyzacja, Polska staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym. Chcąc zmotywować przedsiębiorców do jeszcze większego zaangażowania w ten proces, zachęcamy ich do udziału w takich projektach jak “Przemysł 4.0” – mówi Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Automatyzacja i robotyzacja są niekwestionowanymi trendami, które w najbliższych latach będą coraz bardziej dominujące. Z doświadczenia Agencji wynika, że działania związane z wprowadzaniem do firm innowacji, nowych technologii, czy zwiększeniem poziomu cyfryzacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Nasi beneficjenci wykorzystują szanse, które dają im możliwość wprowadzenia zmian w ich firmach w kierunku nowoczesnego rozwoju. Spodziewamy się dużego zainteresowania pilotażem Przemysł 4.0 i mamy nadzieję, że doczeka się on wielu kontynuacji – dodała Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: granty.pl, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2021-04-30)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij