Aktualności - Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Żukowie

24 stycznia 2023

LV Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 31 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4.Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.

5.Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

5.a. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2023 rok

5.b. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego pod nazwą „Bon 100” oraz określenia szczegółowych zasad przyznawania świadczenia i jego wysokości

5.c. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chwaszczyno, wrejonie ulic: Żeromskiego, Świerkowa i Torfowa, gm. Żukowo

5.d.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 134/44 oraz fragmentów działek nr 134/35, 133/47 i 133/53 w obrębie Glincz, gm. Żukowo

5.e. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Otomino w rejonie ulic: Norbertanek, Do Dworu i Karola Kreffta, gm. Żukowo

5.f. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żukowo niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 688/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Żukowo G

5.g.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Rębiechowo, działka nr 201/5, stanowiącej własność Gminy Żukowo

5.h.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

5.i.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

5.j. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie

5.k. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Żukowo z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

7. Wnioski radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Natalia Piotrzkowska (2023-01-24)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij