Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

XXII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

19 maja 2020

XXII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 26 maja 2020r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie (w trybie zdalnym) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytanie o ewentualne wnioski w sprawie porządku obrad.
5. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:
5.1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2020-2027.
5.2. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2020r.
5.3. o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2020r.
5.4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Żukowo.
5.5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo.
5.6. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Żukowo.
5.7. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 39/1 w obrębie Glincz, gm. Żukowo.
5.8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno w rejonie Jeziora Wysockiego.
5.9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
5.10. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo.
5.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie.
6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Żukowo w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
8. Wnioski radnych.
9. Zapytania i wnioski sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
10. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke

Informuję, że dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. O szczegółach technicznych zostaną Państwo poinformowani indywidualnie. Sesję będę prowadził z sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żukowie.
Zaznaczam, że część Radnych będzie mogła skorzystać z możliwości uczestniczenia w obradach XXII Sesji Rady Miejskiej w Żukowie w trybie stacjonarnym. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w obradach sesji w sposób zwyczajowy proszone są o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Rady Miejskiej w Żukowie.

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 61 ust. 3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. XXII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się bez udziału publiczności, (w tym również przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy Żukowo). Zainteresowani przebiegiem sesji mogą skorzystać z transmisji obrad sesji online.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-05-19)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij