Aktualności - XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na grafice obrady Rady Miejskiej w Żukowie w sali konferencyjnej urzędu gminy. Na pierwszym planie napis: 'XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie'. Poniżej herb Gminy Żukowo - powiększ

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - zawiadomienie

29 lipca 2022

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Żukowie odbędzie się dnia 1 sierpnia 2022r. o godz. 13:00 w sali Rady Miejskiej w Żukowie w Urzędzie Gminy w Żukowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Debata nad projektami uchwał i głosowanie uchwał:

3.1 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2022-2028.
3.2 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r.
3.3 w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
3.4 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz funduszu nagród w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żukowo Wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi oraz dyrektorami szkół wprowadzamy korzystniejsze zmiany dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli z Gminy Żukowo.
3.5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - związku ze zmieniającymi się przepisami, które będą obowiązywać od 1 września 2022r.

4. Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-07-29)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij