Aktualności - XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Radni podczas sesji w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy w Żukowie. - powiększ

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

28 września 2022

Za nami XLIX Sesja Rady Miejskiej w Żukowie. Jeszcze przed przystąpieniem do dyskusji na temay uchwał, głos zabrała Pani Karolina Drzewiecka z firmy Westmor Consulting Urszula Wódkowska. Przedstawiła ona aktualizację do założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żukowo (na lata 2023-2037).

Następnie radni przegłosowali następujące uchwały:

5.a. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żukowo (na lata 2023-2037)

5.b. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości położonej w Małkowie na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

5.c. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz funduszu nagród w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żukowo

5.d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonych w Żukowie przy ul. 1 Maja 13, stanowiących własność Gminy Żukowo

5.e. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2022r. Wprowadzono do budżetu m.in. środki na wypłatę dodatków węglowych przekazane Gminie 23 września, tj. 9 363 600,00 zł. Wprowadzono również środki w wysokości 948 364,00 zł na zadania oświatowe

Następie Burmistrz odpowiedział na pytania Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Z treścią wszystkich uchwał zapoznać można się na stronie bip.zukowo.pl w zakładce Rada Miejska.

Następnie głos zabrał Antoni Rzepka, Prezes Koła Pszczelarskiego w Kartuzach. Opowiedział on m.in. o ważnych kwestiach związanych z dbaniem o pszczoły.

Na koniec Burmistrz Wojciech Kankowski zaprosił zebranych na zbliżającą się galę nagród Sucovia oraz przedstawił informacje dotyczące kwestii związanych z podwyżkami energii elektrycznej.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-09-28)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij