Aktualności - Wspieramy zdolnych sportowców! Zgłoś się! - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Wspieramy zdolnych sportowców! Zgłoś się!

13 czerwca 2019

Gmina Żukowo poraz kolejny wspiera zdolnych sportowców, poprzez przyznawanie stypendiów osobom z wysokimi osiągnięciami sportowymi.

Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na okres do 10 miesięcy od września do czerwca roku następnego w drodze decyzji administracyjnej. Stypendia mogą być przyznawane osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Żukowo zrzeszonej w klubie sportowym i są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego, osiągnięć w dyscyplinach sportu mających znaczenie dla Gminy Żukowo oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

-w konkurencjach indywidualnych :

a) zajęli miejsce I w powiatowych zawodach w co najmniej dwóch dyscyplinach sportowych,

b) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe lub wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,

c) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych,

- w konkurencjach zespołowych uzyskują indywidualnie wysokie wyniki sportowe i biorą czynny udział w rozgrywkach:

a) zajęli miejsce I –III w ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach,

b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Wnioski o stypendium składa się do Urzędu Gminy w Żukowie (Kancelaria pok. nr 3) do 20 lipca każdego roku na kolejny okres przyznawania stypendium.

W załączeniu

- Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XXIV/258/2016 z dnia 31 maja 2016 roku sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

- Wniosek o przyznanie stypendium

Burmistrz Gminy Żukowo informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych realizowany jest zgodnie z przyjęta przez Radę Miejska w Żukowie uchwałą nr XXIV/258/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2019-06-13)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij