Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Inwestycje

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno

18 października 2018

17 października 2018 r. Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski wraz z Zastępcą Sylwią  Laskowską-Bobula oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo” realizowanego w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPOWP 2014-2020 (Konkurs nr RPPM.11.04.00-IZ-00-22-002/17, którego Liderem jest Gmina Żukowo.

Jak zauważyła Pani Sylwia Laskowska-Bobula uzyskanie dofinansowania było możliwe dzięki efektywnej współpracy Gminy Żukowo z Gminą Chmielno. Przedmiotem zadania jest utworzenie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie obu gmin. W zakresie projektu na terenie Gminy Żukowo zostanie wykonane zagospodarowanie terenu Jeziorka przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie oraz utworzona zostanie ścieżka dydaktyczna prowadząca wokół zbiornika wodnego na terenie należącym do gminy. Ponadto przy Jeziorku powstanie mały parking dla samochodów, altany, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne oraz tablice edukacyjno - dydaktyczne. W ramach projektu powstanie również małe Żukowskie molo.

Obszar realizacji inwestycji na terenie gminy Chmielno obejmuje - Jezioro Kłodno oraz Jezioro Wielkie wraz z otoczeniem. W skład ogólnej inwestycji wchodzą: wytyczone ciągi piesze lub pieszo – rowerowe o długości ponad 7,70 km, mające na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego w wyznaczone miejsca, punkty odpoczynku dla korzystających ze ścieżek oraz obiekty służące szeroko rozumianej edukacji ekologicznej.

Inwestycja jest systemem ścieżek dydaktycznych wraz z infrastrukturą edukacyjno - rekreacyjną, która łączy ze sobą wspólną ideę ochrony bioróżnorodności w miejscach atrakcyjnych turystycznie, leżących w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

- Chciałabym podziękować za pozytywną ocenę projektu i wielu innych, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu funduszy unijnych. Jest to bardzo dobra inwestycja, która zwiększy potencjał turystyczny naszej Gminy i wpłynie na poprawę estetyki miasta – podkreśla Zastępca Burmistrza Sylwia Laskowska-Bobula.

Koszt całej inwestycji to 1 883 878,85 zł, z czego dofinansowanie zadania wynosi 85%.

[tekst: Marlena Dunajska]


Liczba odwiedzin: 964
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij