Aktualności - Uchwała krajobrazowa. Przed nami wyłożenie uchwały i dyskusja nad nią - Gmina Żukowo

Menu główne

Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Aktualności


Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Uchwała krajobrazowa. Przed nami wyłożenie uchwały i dyskusja nad nią

16 marca 2022

W dniach od 22 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Żukowo.

Wyłożenie projektu uchwały odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, Referat Urbanistyki i Nieruchomości, ul. Gdańska 48 (pokój nr 1), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej (www.bip.zukowo.pl). Z kolei dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury Spichlerz przy ul. 3 Maja 9c w Żukowie

Uwagi do w/w projektu uchwały należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Żukowo, ul. Gdańska 48, Żukowo, pokój nr 1;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r.

W ustaleniach „uchwały krajobrazowej” zostało zrealizowane podstawowe założenie, jakim  jest uporządkowanie środowiska wizualnego w gminie, w tym

  • podniesienie jakości przestrzeni publicznej na całym obszarze gminy,
  • uwzględnienie różnorodności typologicznej szyldów na terenie całej gminy:

- ograniczenie ilości,
- ograniczenie formy,
- ograniczenie powierzchni,
- prawidłowe sytuowanie, poszanowanie kompozycji elewacji, porządkowanie według osi, grupowanie i ujednolicenie formy,
- nieprzesłanianie detali i elementów wystroju architektonicznego,

  • dopuszczenie reklam wielkoformatowych w obszarze Żukowskiego Korytarza Inwestycyjnego i terenów przemysłowo składowych i usługowych wzdłuż głównych dróg publicznych,
  • ograniczenie sytuowania reklam nie będących szyldami na terenach mieszkaniowych i terenach ukierunkowanych dla rozwoju osadniczego w oparciu o walory przyrodnicze, oraz obszary rozwoju rolnictwa w oparciu o walory agroprzyrodnicze,
  • ograniczenie sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie będących szyldami na terenach rolnych,
  • wykluczenie reklam w obszarach chronionych.

Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2022-03-16)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do informacji na temat informacja o stanach pogodowych
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przekierowuje do strony na temat jakości powietrza w Żukowie

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Przejdź do:  (w nowym oknie): FaceBookPrzejdź do:  (w nowym oknie): TwitterPrzejdź do:  (w nowym oknie): YouTubePrzejdź do:  (w nowym oknie): Instagram
Zamknij